3 ร้านโครงการหลวง แหล่งรวมอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งความห่วงใยถึงคนไทยทั้งปวง 
          ร้านโครงการหลวง หนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า คนซื้อได้สุขภาพดี ๆ คนขายก็มีรายได้

          สินค้าจากโครงการหลวงการันตีได้ถึงคุณภาพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะในหมวดอาหารเพื่อสุขภาพ จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายคนจะตามหาร้านโครงการหลวงว่ามีสาขาไหนบ้าง ดังนั้นกระปุกดอทคอมจึงขอรวบรวมร้านโครงการหลวงที่จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพจากโครงการหลวงมาฝาก มาดูกันค่ะว่าเราจะซื้อสินค้าโครงการหลวงได้จากที่ไหน ยังไงบ้าง

ร้านโครงการหลวง
ภาพจาก suvarnachad.co.th

1. Golden Place

          ร้าน โกลเด้น เพลซ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นต้นแบบร้านค้าปลีกสำหรับคนไทย โดยเปรียบได้ว่าร้านโกลเด้น เพลซ เป็น “ตู้เย็น” ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ สินค้าที่จำหน่ายในโกลเด้น เพลซจึงมีความหลากหลาย และราคาไม่แพง เพราะเน้นการนำสินค้าปลอดสารพิษจากเกษตรกรมาเข้าสู่ธุรกิจการค้าปลีกอย่างยั่งยืน และยังเป็นการส่งเสริมให้การผลิตสินค้าของเกษตรกรมีคุณภาพสม่ำเสมอ สอดคล้องกับสโลแกนของร้านที่ว่า “นึกถึงสุขภาพ นึกถึงโกลเด้น เพลซ”

          ทั้งนี้ โกลเด้น เพลซ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระราชูปถัมภ์ มีจุดขายของร้านในด้านสินค้าปลอดสารพิษ ของสดใหม่จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้ ร้านโกลเด้น เพลซ จึงเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านการแปรรูปสินค้า รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษตามมาตรฐานสากล เกษตรกรจึงสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และยังช่วยเพิ่มมูลค้าสินค้าเกษตรในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มเกษตรกรมากขึ้น รายได้ของประชากรโดยรวมก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย

ร้านโครงการหลวง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทอดพระเนตรกิจการร้านโกลเด้นเพลส ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557

          และแน่นอนค่ะว่าเมื่อมีการวัดคุณภาพสินค้า มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบปลอดสารพิษ 100% แบบนี้ สิ่งที่ผู้บริโภคจะได้จากร้านโกลเด้น เพลซ ก็คือ อาหารเพื่อสุขภาพคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมอีกด้วย โดยสินค้าในโกลเด้น เพลซ ก็มีตั้งแต่ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ชาชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ในหมวดอาหารเสริม ยา และของใช้ภายในบ้าน เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์มาเก็ตเพื่อคนรักสุขภาพจากความหวังดีของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ตามแนวพระราชดำริของพระองค์อย่างแท้จริง

          ส่วนใครอยากรู้ว่า โกลเด้น เพลซ มีสาขาไหนบ้าง สามารถคลิกอ่านจากลิงก์ด้านล่างเลยค่

          - โกลเด้น เพลซ สาขาต่าง ๆ

ร้านโครงการหลวง

2. ร้านโครงการหลวง

          ร้านโครงการหลวงเป็นร้านค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง โดยจุดเริ่มต้นของมูลนิธิโครงการหลวงเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เมื่อนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวิถีชีวิตของชาวเขาที่บ้านดอยปุย ใกล้ตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ซึ่งทำให้พระองค์ทรงทราบถึงปัญหาการทำเกษตรของชาวเขา ซึ่งไม่รู้จะปลูกพืชผลอะไรในพื้นที่เขตหนาว จึงได้แต่ปลูกฝิ่น และท้อพันธุ์พื้นเมืองซึ่งมีขนาดเล็ก ชีวิตความเป็นอยู่จึงไม่ค่อยดี ดังนั้นพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงพระราชทานเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดหาที่ดินดำเนินงานวิจัยผลไม้เขตหนาวขึ้นมา

          โดยเริ่มแรกนั้น โครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งในขณะนั้น โครงการหลวงมีชื่อเต็ม ๆ ว่า โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมกับเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายสำหรับเป็นงบประมาณดำเนินงานต่าง ๆ ในโครงการ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มีพระราชดำรัสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2517 ความว่า...
     
          “เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพื่อจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้ของเขาเอง ที่มีโครงการนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือ มนุษยธรรม หมายถึง ให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร สามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัว มีความเจริญก้าวหน้าได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่คือ ปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้าง เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมาก็คือ ชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ที่ทำการเพาะปลูกโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยชาวเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี ความอยู่ดีกินดี และปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ เพราะถ้าสามารถทำโครงการนี้ได้สำเร็จ ให้เขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะมีความอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้ก็จะยั่งยืนมาก”

ร้านโครงการหลวง

          จะเห็นได้ว่าโครงการหลวงมีจุดประสงค์หลักในการช่วยชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา ช่วยให้เขามีอาชีพเกษตรกรอย่างถูกต้อง ลดปัญหาฝิ่นที่เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง ลดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย อีกทั้งโครงการหลวงยังช่วยเพิ่มทักษะอาชีพในการแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้และเป็นการสร้างงานให้ชาวเขามากขึ้นด้วย

ร้านโครงการหลวง

ร้านโครงการหลวง

          อย่างไรก็ตาม มูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดทะเบียนโครงการหลวงขึ้นเป็นมูลนิธิโครงการหลวง โดยพระราชทานเงินเพื่อเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิฯ เริ่มแรก 500,000 บาท เพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่มั่นคงถาวร สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารงานอย่างคล่องตัว โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ และมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นเลขาธิการมูลนิธิฯ

          ได้ทราบประวัติควาเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวงกันคร่าว ๆ แล้ว เรามาดูกันบ้างค่ะว่า ในร้านโครงการหลวงจะมีสินค้าเพื่อสุขภาพอะไรบ้าง

สินค้าเพื่อสุขภาพในร้านโครงการหลวง

          หากใครเคยผ่านเข้าไปนร้านโครงการหลวงจะเห็นได้เลยว่ามีสินค้าเพื่อสุขภาพจำหน่ายอยู่เยอะมาก โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่สินค้าจากโครงการหลวงได้ตามนี้เลยค่ะ

ร้านโครงการหลวง

          - ผัก เช่น ผักสด ผักพื้นเมืองภาคเหนือ ผักที่ปลูกได้ในเขตพื้นที่หนาว เช่น สตรอว์เบอร์รี ซาโยเต้ บีทรูท หรืออาร์ติโช้ค เป็นต้น

          - สมุนไพร เช่น ใบไทม์ พาร์สเลย์ คาโมมายล์ ลาเวนเดอร์ สเปียร์มินต์ ออริกาโน เป็นต้น

          - เห็ด เช่น เห็ดแชมปิญอง เห็ดซูงิตาเกะ เห็นนางฟ้าภูฏาน เห็ดนางรมดอย เห็ดหอมสด เป็นต้น

          - พืชไร่ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวกล้องดอยสีแดง ข้าวกล้องดอยหอมนิล ข้าวซ้อมมือ ข้าวเหนียวก่ำ งาดำ งาหอม ถั่วแดงหลวง เป็นต้น

          - ชา เช่น ชาคาโมมายล์อบแห้งพร้อมชง ชาอู่หลง ชาเขียว (อ่างขาง) เป็นต้น

ร้านโครงการหลวง

          - กาแฟ เช่น กาแฟคั่วโครงการหลวง กาแฟคั่วดอยคำ เป็นต้น

          - ผลไม้ เช่น กีวี่ พีช พลัม บ๊วยเขียว ลูกพลับ มัลเบอร์รี สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน เป็นต้น

          - ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น กรีกโยเกิร์ต ข้าวเกรียบแครอท ขนมปังฟักทอง คุกกี้ชาอู่หลง เป็นต้น

          - ดอกไม้กินได้ เช่น ดอกผักชี ดอกมินต์ ดอกลาเวนเดอร์ ดอกเบซิล เป็นต้น

          - ปศุสัตว์ เช่น หมูรมควัน ไก่ต๊อก ไก่ฟ้า ไก่เบรสฝรั่งเศส เป็นต้น

          - ประมง เช่น ปลาเทราต์ คาเวียร์ กุ้งก้ามแดง ปูขน เป็นต้น

          - ดอกไม้

          - ไม้ตัดใบ

          - เครื่องสำอาง & สปา

          ผลิตภัณฑ์ในโครงการหลวงมีมากมายจริง ๆ นะคะ ทั้งสินค้าบริโภคและอุปโภคเลยทีเดียว ใครอยากไปเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพที่ส่งตรงจากเกษตรกรผู้ผลิต การันตีได้ถึงคุณภาพและความสะอาดปลอดภัย สามารถไปเลือกซื้อได้ตามร้านโครงการหลวงสาขาต่าง ๆ ได้เลย

          - ร้านโครงการหลวง สาขาต่าง ๆ

ร้านโครงการหลวง
ภาพจาก ร้านดอยคำ

3. ร้านดอยคำ

          “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย” นี่คือสโลแกนเข้าใจง่ายของดอยคำ โดยจุดเริ่มต้นของดอยคำเกี่ยวเนื่องกับโครงการหลวงอยู่พอสมควรค่ะ กล่าวคือ หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวงขึ้นมา ช่วยส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชผัก ผลไม้หลากชนิดทดแทนการปลูกฝิ่นซึ่งเป็นยาเสพติดได้สำเร็จแล้ว ทว่าแหล่งปลูกพืชผลเกษตรกรรมอยู่ห่างไกลจากตลาดรับซื้อ จึงเกิดปัญหาพ่อค้าคนกลางที่มากดราคาผลิตผลของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ไม่เป็นธรรม

          อีกทั้งในบางฤดูจะมีผลผลิตล้นตลาด หรือบางครั้งผลผลิตที่ได้ก็ไม่ได้ขนาดที่เหมาะสมในการจำหน่ายเป็นผลสด ดังนั้นในปี พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง "สหกรณ์ชาวเขา" และ "โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป" แห่งแรกขึ้น เพื่อช่วยรับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมายการค้า "ดอยคำ" เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนจัดหาช่องทางกระจายสินค้าสู่ตลาด รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามแนวพระราชดำริ "อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท"

ร้านโครงการหลวง
 ภาพจาก ร้านดอยคำ

          ต่อมา ในปี พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชกระแสให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับช่วงดำเนินกิจการโรงงานหลวงฯ ต่อจากมูลนิธิโครงการหลวง โดยจัดตั้งเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ "บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด" โดยมีจุดมุ่งหมายขององค์กรในด้านการรับซื้อ พัฒนา และแปรรูปผลผลิตของเกษตรกรให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ นับว่าเป็นผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ และอาหารแปรรูปเพื่อสังคมไทยโดยแท้จริง

          หลายคนอาจเคยซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำมาบริโภคกันอยู่บ่อยครั้ง แล้วทราบไหมคะว่า ดอยคำ ไม่ได้มีแค่น้ำผลไม้เท่านั้นนะ แต่สินค้าในร้านดอยคำยังมีทั้งผลไม้อบแห้ง น้ำผึ้ง นมถั่วเหลืองและสมุนไพรผง แยมต่าง ๆ น้ำผลไม้เข้มข้น ข้าวกล้องและสมุนไพรแห้ง รวมไปถึงผลไม้ในน้ำเชื่อม และเห็ดเผาะในน้ำเกลือบรรจุกระป๋องเลยล่ะค่ะ
     
ร้านโครงการหลวง
 ภาพจาก ร้านดอยคำ

          ใครสนใจอยากไปเลือกซื้อสินค้าดอยคำเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย แลกกับการได้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาไม่แพงจนเกินไป ก็ลองไปเลือกชมสินค้าในร้านดอยคำได้ตามสาขาที่ใกล้บ้านเลย

          - ร้านดอยคำ สาขาต่าง ๆ

          ทั้ง 3 ร้านนี้ก็เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารคุณภาพดี ปลอดภัยต่อสุขภาพ และในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยยกระดับชีวิตเกษตรกรทั้งในเขตพื้นที่สูง และเกษตรกรทั่วประเทศด้วยนะคะ อย่างไรก็ตาม กระปุกดอทคอมขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยความอาลัยยิ่ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
Golden Place, มูลนิธิโครงการหลวง, มูลนิธิโครงการหลวง, ดอยคำ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
3 ร้านโครงการหลวง แหล่งรวมอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งความห่วงใยถึงคนไทยทั้งปวง อัปเดตล่าสุด 11 ตุลาคม 2562 เวลา 16:23:12 30,098 อ่าน
TOP