x close

ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-19

บทความ สสส.

          1. เชื้อโควิด-19 สามารถแพร่กระจายได้ทางละอองฝอยของน้ำลาย หรือน้ำมูก ดังนั้นการสวมหน้ากากโดยไม่ปิดจมูกและปากให้สนิท เช่น การสวมไว้ที่คาง ไม่ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อ อันตรายทั้งตัวเราและผู้อื่น

บทความ สสส.

          2. การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำกับสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ช่วยลดความเสี่ยงของโรคได้สารพัด ไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ รวมทั้งเชื้อโควิด-19

บทความ สสส.

          3. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หากถูกแสงแดดเป็นเวลานาน ความเข้มข้นจะลดลงจนไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ รวมทั้งไม่ควรวางเจลแอลกอฮอล์ใกล้แหล่งความร้อน เพราะเจลแอลกอฮอล์อาจติดไฟเป็นอันตรายได้


บทความ สสส.
          4. การสแกนไทยชนะทุกครั้งที่เข้าไปในพื้นที่สาธารณะ ช่วยให้เราได้รับการแจ้งเตือนหากสถานที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่เสี่ยง เราจะได้เตรียมตัวรับมือและป้องกันตัวเองอย่างถูกวิธี ปลอดภัยทั้งตัวเองและคนรอบข้าง

บทความ สสส.

          5. เนื่องจากเชื้อโควิด-19 แพร่กระจายจากละอองฝอยของน้ำมูกหรือน้ำลาย การไอจามขณะสวมหน้ากากมิดชิดจะช่วยลดความเสี่ยงในการกระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้

บทความ สสส.

          6. ในชีวิตประจำวันมือเป็นอวัยวะที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคต่างๆ ดังนั้นการนำมือมาสัมผัสใบหน้า เสี่ยงต่อการนำเชื้อโรคเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกาย

บทความ สสส.

          7. หน้ากากผ้าสามารถสวมซ้ำได้หลายครั้ง แต่ควรซักอย่างน้อยวันละครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ

บทความ สสส.

          8. หากเราไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ การให้ข้อมูลกับแพทย์อย่างครบถ้วนและถูกต้อง จะช่วยให้เราได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลา รวมถึงช่วยให้เจ้าหน้าที่จัดการควบคุมการแพร่เชื้อได้ทันท่วงที ลดการกระจายเชื้อในวงกว้าง

บทความ สสส.

          9. เวลาเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนแออัด การเว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้ เนื่องจากผู้ติดเชื้อบางรายอาจไม่แสดงอาการ

บทความ สสส.

          10. การใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่น เช่น แก้วน้ำ หลอด ช้อนส้อม ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคสารพัด โดยเฉพาะโควิด-19 ที่สามารถตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานาน และสามารถแพร่เชื้อผ่านน้ำลายของผู้ป่วย

บทความ สสส.

ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-19 โพสต์เมื่อ 19 มกราคม 2564 เวลา 13:54:36 16,415 อ่าน
TOP