สธ.เตือน โรคฉี่หนู ระบาด ตายแล้ว 11 ราย

สุขภาพ

สธ.เตือน โรคฉี่หนู ระบาด ตายแล้ว 11 ราย (ไอเอ็นเอ็น)

          สาธารณสุข ออกเตือนประชาชนระวังโรคฉี่หนู พบป่วย 601 ราย เสียชีวิตแล้ว 11 ราย

          นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรคเลปโตสไปโรซิส หรือ โรคไข้ฉี่หนู เป็นโรคที่พบผู้ป่วยได้ตลอดปี แต่จะพบมากในช่วงกรกฎาคม - กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา ฝนตกชุก มีน้ำท่วมขังในหลายพื้น ผู้ที่ต้องสัมผัสดิน และน้ำ เป็นเวลานาน ๆ เช่น ชาวไร่ ชาวนา เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้ฉี่หนูที่ปนเปื้อนตามแหล่งน้ำ และดินที่ชื้นแฉะ

          ด้านสำนักระบาดวิทยา รายงานว่าขณะนี้ พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูทั่วประเทศ 601ราย เสียชีวิตแล้ว 11ราย พบผู้ป่วยมากที่สุด ในภาคอีสาน รองลงมาภาคใต้ ส่วนจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 61ราย ศรีสะเกษ 49 รายและสุรินทร์ 44 ราย อาชีพที่พบสูงสุดได้แก่ เกษตรกร รองลงมาอาชีพรับจ้าง และนักเรียน

          ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.ทั่วประเทศเฝ้าระวังโรคฉี่หนูอย่างใกล้ชิด และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการป้องกันตัวแก่ประชาชน ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินย่ำน้ำ หรือการแช่น้ำนาน ๆ เพื่อลดการป่วยและการ เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม หากประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว มีอาการไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดตามกล้ามเนื้อมาก ให้รีบพบแพทย์ทันที

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สธ.เตือน โรคฉี่หนู ระบาด ตายแล้ว 11 ราย โพสต์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 10:17:18 104 อ่าน
TOP