x close

วัคซีน Bivalent หรือไฟเซอร์รุ่นใหม่ ประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ฉีดที่ไหนได้บ้าง

           วัคซีน Bivalent หรือวัคซีนรุ่นใหม่ พร้อมให้ฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้ว มาเช็กกันว่าจะไปฉีดที่ไหนได้บ้าง และประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด Gen 2 เป็นอย่างไร
          วัคซีนไบวาเลนท์ (Bivalent) คืออะไร... หลายคนพูดถึงวัคซีนชนิดนี้ เพราะเป็นวัคซีนรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าวัคซีนโควิด 19 รุ่นเดิม และใช้กันในหลายประเทศแล้ว ขณะที่ประเทศไทย ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งได้รับมอบวัคซีนไบวาเลนท์มาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ก่อนจะได้จัดสรรให้หน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ ให้บริการกับประชาชนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป เช่นนั้นเราลองมาทำความรู้จักวัคซีนไบวาเลนท์กันสักนิด และเช็กดูว่ามีที่ไหนที่เปิดให้จองคิวฉีดวัคซีนรุ่นใหม่นี้บ้าง

วัคซีน Bivalent คืออะไร

วัคซีน Bivalent

          วัคซีนโควิด 19 ชนิดไบวาเลนท์ (Bivalent) เป็นวัคซีนโควิดรุ่นใหม่ หรือรุ่นที่ 2 ของบริษัท Pfizer-Biontech ที่ใช้ mRNA ของสายพันธุ์ดั้งเดิม (อู่ฮั่น) และสายพันธุ์โอมิครอน เช่น สายพันธุ์ย่อย BA.1, BA.4, BA.5 อย่างละครึ่ง มาผสมกันกลายเป็นวัคซีน 2 สายพันธุ์ จึงมีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าเดิม เพราะมีความจำเพาะต่อโควิดโอมิครอนมากขึ้นนั่นเอง

           โดยปัจจุบันวัคซีนไฟเซอร์รุ่นใหม่นี้มีใช้แล้วในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศไทย

วัคซีน Bivalent
ประสิทธิภาพเป็นอย่างไร

          ในส่วนของประสิทธิภาพวัคซีนรุ่นใหม่ Bivalent ทาง ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.วิจัยกลุ่มนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ไบโอเทค สวทช. เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในประเด็นนี้ไว้ว่า วัคซีนเข็มกระตุ้นสูตรใหม่สามารถให้ภูมิที่ยับยั้งไวรัสสายพันธุ์กลุ่มโอมิครอนได้มากกว่ากลุ่มที่กระตุ้นด้วยวัคซีนสูตรเก่า โดยเฉพาะไวรัสกลุ่ม BA.4 และ BA.5 โดยภูมิถูกกระตุ้นจากก่อนฉีดขึ้นมา 13 เท่า ในขณะที่วัคซีนสูตรเก่ากระตุ้นขึ้นมาได้ประมาณ 3 เท่า

          อีกทั้งความสามารถในการกระตุ้นด้วยวัคซีนสูตรใหม่ดูเหมือนจะได้ภูมิที่ยับยั้งไวรัสกลุ่มที่เป็นลูกหลานของ BA.4/BA.5 เช่น กลุ่ม BA.4.6, BQ.1.1 ได้พอสมควร โดยตัวเลขภูมิที่กระตุ้นขึ้นมาได้อยู่ระดับ 8.7-11.1 เท่า เทียบกับวัคซีนสูตรเดิมที่ 1.8-2.3 เท่า

          ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลก ได้ออกคำแนะนำให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ ไบวาเลนท์ เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มขึ้นไป ซึ่งจะช่วยลดการติดเชื้อแบบมีอาการได้ประมาณ 28-56% โดยที่ความปลอดภัยไม่ต่างกับวัคซีนรุ่นแรก

ใครควรฉีดวัคซีน Bivalent

วัคซีน Bivalent

คนทั่วไปสามารถฉีดวัคซีนโควิดรุ่นใหม่นี้ได้ โดยเฉพาะกลุ่มต่อไปนี้

 • บุคลากรด่านหน้าที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย อาสาสมัครสาธารณสุข

 • กลุ่มเสี่ยง 608 เช่น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง 

 • ประชาชนที่เคยฉีดวัคซีนโควิด 19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม และฉีดเข็มล่าสุดมานานเกิน 4 เดือนแล้ว ก็สามารถฉีดวัคซีนไบวาเลนท์เป็นเข็มกระตุ้นได้เช่นกัน

          ทั้งนี้ ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนโควิด 19 มาแล้ว และต้องการฉีดวัคซีนไบวาเลนท์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ควรเว้นระยะห่างจากวัคซีนเข็มก่อนหน้า ดังนี้

 • ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนไบวาเลนท์เป็นเข็มที่ 3 ควรมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
 • ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนไบวาเลนท์เป็นเข็มที่ 4 ควรมีระยะห่างจากเข็มที่ 3 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม แนะนำให้ฉีดวัคซีนไบวาเลนท์หลังติดเชื้ออย่างน้อย 6 เดือน
 • สำหรับการฉีดวัคซีนไบวาเลนท์ ตั้งแต่เข็มที่ 5 เป็นต้นไป ปัจจุบันข้อมูลการศึกษายังคงจำกัด การเข้ารับวัคซีนจึงเป็นไปตามความสมัครใจและตามดุลพินิจของแพทย์

ฉีดวัคซีนโควิดรุ่นใหม่ Gen 2
ที่ไหนได้บ้าง

           สำหรับคนที่สนใจฉีดวัคซีนไฟเซอร์รุ่นใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถจองคิวและเข้ารับบริการได้ ดังนี้

สถาบันโรคผิวหนัง

วัคซีน Bivalent

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ

          เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์รุ่นใหม่ (ฝาสีเทา) เป็นเข็มกระตุ้นให้กับบุคลากรด่านหน้า กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทย คนต่างชาติ คนต่างด้าว อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนเข็มล่าสุดนานเกิน 4 เดือนขึ้นไป ในวันที่ 7, 8, 9, 10, 11, 13 และ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ชั้น 12A อาคารสถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ ที่นี่ และก่อนวันฉีด 1 วัน ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน "Vaccine บางซื่อ" ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกจองคิวล่วงหน้า สามารถรับบริการแบบ Walk in ได้ตามวัน-เวลาทำการ

ข้อมูลเพิ่มเติม : CVC กลางบางซื่อ

โรงพยาบาลราชวิถี

วัคซีน Bivalent

ภาพจาก : โรงพยาบาลราชวิถี

           เปิดลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์ Bivalent (เข็มที่ 2, 3, 4, 5) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่นี่ หรือ Walk in ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องฉีดยา ชั้น 1 อาคารทศมินทราธิราช โรงพยาบาลราชวิถี (เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป)
ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลราชวิถี

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วัคซีน Bivalent

ภาพจาก : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

          ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 Pfizer (Bivalent) สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีประวัติได้รับวัคซีนโควิด 19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก ตึกอำนวยการสถานเสาวภา ชั้นล่าง สถานเสาวภา ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ โดยมีค่าบริการตามที่สถานเสาวภากำหนดไว้ตามปกติ
ข้อมูลเพิ่มเติม : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

วัคซีน Bivalent

ภาพจาก : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

          สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มกระตุ้น ด้วยวัคซีนภูมิคุ้มกันสําเร็จรูป LAAB และ Pfizer รุ่นใหม่ (BIVALENT) สำหรับประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป โดย Walk in มาได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00-15.00 น. ณ คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร 

ข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง

วัคซีน Bivalent

ภาพจาก : ศูนย์บริการสาธารณุสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง

           ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Bivalent) (ฝาสีเทา) ฟรี สำหรับกลุ่มเสี่ยง 608 หรือประชาชนทั่วไป ที่ต้องการฉีดเข็มกระตุ้น เข้ารับวัคซีนได้ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น. ที่อาคารสานสองวัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า

โรงพยาบาลศณิสา (ชินเขต)

วัคซีน Bivalent

ภาพจาก : โรงพยาบาลศณิสา (ชินเขต)

            เปิดลงทะเบียน Walk in ฉีดวัคซีน 2 สายพันธุ์ไฟเซอร์ Bivalent (เข็มที่ 2, 3, 4, 5) ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 08.00-17.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลศณิสา (ชินเขต)

โรงพยาบาลธนบุรี

วัคซีน Bivalent

ภาพจาก : โรงพยาบาลธนบุรี

           โรงพยาบาลธนบุรี เปิดบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของเด็ก อายุ 12 ปีขึ้นไป ด้วยวัคซีน Gen 2 ของไฟเซอร์ Bivalent ในวันที่ 3, 7-10, 20-24 และ 27-31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. (วันละ 50 คน) ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 1 ผู้สนใจสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทร. 06-2871-3083 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลธนบุรี

โรงพยาบาลปิยะเวท

วัคซีน Bivalent

ภาพจาก : โรงพยาบาลปิยะเวท

         โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดจองวัคซีนโควิด 2 สายพันธุ์ Bivalent Vaccine กระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยมีค่าบริการทางแพทย์ 400 บาท (ชำระ ณ วันที่มาใช้บริการ) สามารถจองและเลือกวัน-เวลาฉีดวัคซีนได้ ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลปิยะเวท

โรงพยาบาลนครธน

วัคซีน Bivalent

ภาพจาก : โรงพยาบาลนครธน

          เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด Pfizer (Bivalent) เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 13-24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ และอาทิตย์) หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ณ จุดลงทะเบียนวัคซีน ชั้น 1 (ด้านหน้าลิฟต์)
ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลนครธน

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

วัคซีน Bivalent

ภาพจาก : โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

          เปิด walk in ฉีดวัคซีน Pfizer 2 สายพันธุ์ bivalent ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (คลินิกเวชกรรม สจล.) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น. จำกัด 100 คนต่อวัน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

วัคซีน Bivalent

ภาพจาก : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

          เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ไฟเซอร์ ชนิด 2 สายพันธุ์ (BIVALENT) เข็มกระตุ้น สำหรับบุคคลทั่วไป โดยเปิดลงทะเบียนผ่าน QR Code วันที่ 9-30 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในวันที่ 13-31 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-11.30 น. เฉพาะวันทำการ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค

โรงพยาบาลศรีธัญญา

วัคซีน Bivalent

ภาพจาก : โรงพยาบาลศรีธัญญา

           เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ Bivalent ฟรี โดยสแกน QR Code และรับการฉีดวัคซีน ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันที่ 7 และ 21 มีนาคม 2566 ตามเวลาดังนี้

 • 09.00-10.00 น. จำนวน 50 คน

 • 10.00-11.00 น. จำนวน 50 คน

 • 13.00-14.00 น. จำนวน 50 คน

 • 14.00-15.00 น. จำนวน 50 คน

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลศรีธัญญา

บทความที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดรุ่นใหม่

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัคซีน Bivalent หรือไฟเซอร์รุ่นใหม่ ประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ฉีดที่ไหนได้บ้าง อัปเดตล่าสุด 9 มีนาคม 2566 เวลา 10:39:22 12,217 อ่าน
TOP