x close

สธ. เผย 4 สาเหตุคร่าชีวิตคนไทย ปีเดียวนับ 1.3 แสนราย


สาเหตุคร่าชีวิตคนไทย


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          กระทรวงสาธารณสุข เผย 4 อันดับ ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด หลังพบว่าในปีเดียวตายร่วม 1.3 แสนคน พร้อมตั้งเป้าอีก 10 ปี ข้างหน้า คนไทยส่วนใหญ่ต้องมีอายุยืนถึง 80 ปี เทียบเท่ากับประเทศที่เจริญแล้ว

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงาน สมาคม และองค์กรต่าง ๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร  หน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสการจัดงานครบรอบ 70 ปี วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน

          ทั้งนี้ นายแพทย์ประดิษฐ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งมั่น ทุ่มเทดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงต่อจากนี้ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับ ปรับกลไกการดำเนินงาน ปรับโครงสร้างด้านการเงินการคลัง เพื่อสร้างดุลยภาพของรายได้และรายจ่ายที่เหมาะสมกับหน่วยบริการแต่ละแห่ง รวมทั้งพัฒนากำลังคนภาครัฐด้านสาธารณสุขให้เพียงพอกับการบริการประชาชน และยังรวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นการเผยแพร่ผลวิจัยใหม่ ๆ ในเรื่องอันตรายของยาเสพติด เพื่อป้องกันการเสพยาให้ได้มากที่สุด รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ

          ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งลดโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหา และเป็นสาเหตุให้ประชาชนเสียชีวิตมากที่สุด 4 อันดับแรกในประเทศไทย ประกอบด้วย

อันดับ 1 คือ โรคมะเร็ง

อับดับ 2 คือ อุบัติเหตุ

อันดับ 3 คือ ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง

อันดับ 4 คือ โรคหัวใจ


          โดยจากการศึกษา พบว่า ในปี 2554 มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้ รวม 138,027 ราย คิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวน 414,670 ราย ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจะเน้นการรณรงค์ตรวจสุขภาพ และเผยแพร่ความรู้ในการการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งเรื่องการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการหลีกเลี่ยงการบริโภคสิ่งที่ทำลายสุขภาพ

          นายแพทย์ประดิษฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า ทางกระทรวงมุ่งหวังภาพรวมให้การสาธารณสุขไทยก้าวหน้า และประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี ซึ่งความสำเร็จทั้งหมด จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วน โดยตั้งเป้าในอีก 10 ปี คนไทยจะมีอายุยืนถึง 80 ปี เท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น โดยล่าสุดนี้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานว่า คนไทยมีอายุเฉลี่ย 73 ปี โดยผู้ชายเฉลี่ยมีอายุเฉลี่ยราว 69.6 ปี ขณะที่ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 76.9 ปี 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
สธ. เผย 4 สาเหตุคร่าชีวิตคนไทย ปีเดียวนับ 1.3 แสนราย อัปเดตล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12:05:32 13,739 อ่าน
TOP