สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          บอร์ด สปสช. มีมติเสนอ ครม. ขอเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัวปี 2557 จำนวน 2,955.91 บาทต่อคนต่อปี
 
          วันนี้ (7 มกราคม) ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระที่อนุกรรมการการเงินการคลัง เสนอของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 หรืองบเหมาจ่ายรายหัวสำหรับประชากร 49.097 ล้านคน
 
          นายแพทย์ประดิษฐ เปิดเผยว่า  ในที่ประชุมบอร์ด สปสช. ได้พิจารณางบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2557  ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้อนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เป็นประธานฯและคณะ  ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการของบประมาณเหมาจ่ายรายหัวเพิ่ม ซึ่งรวมเงินเดือนที่ปรับขึ้นตามปกติ และอัตราเงินเฟ้อ
 
          ทั้งนี้ ไม่รวมปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนส่วนเพิ่มของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นโยบายค่าแรงของรัฐบาล ที่ประกอบด้วย เงินเดือนของพยาบาล 3,000 อัตรา ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าครองชีพสำหรับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 15,000 บาทต่อเดือน ค่าแรงขั้นต่ำที่ 300 บาทต่อวัน การปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการหรือพนักงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการปรับตามขั้นบันไดเงินเดือนข้าราชการ
 
          สำหรับข้อเสนอของอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงิน การคลังนั้น ได้เสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2557 มีดังนี้
 
          1. กรณีเพิ่มความครอบคลุมบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ตามที่นโยบายกำหนด ต้องใช้งบเพิ่มอีก  45.35 บาทต่อคน  หรือ 4,746.85 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราเหมาจ่ายรายหัวจะอยู่ที่จำนวน 2,955.91 บาทต่อคน โดยคิดเป็นงบประมาณ 156,766.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 15,227.83 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 7.3%  จากเดิม ปี 2556 ที่ได้รับ 2,755.60 บาทต่อประชากร

         
 2. งบบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ เสนอขอในอัตรา 2,950.81 ล้านบาท

         
 3. งบบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เสนอขอในอัตรา 5,233.73 ล้านบาท 

         
 4. งบบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง ซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดสรรงบให้เฉพาะการให้บริการและควบคุมความรุนแรงของโรคให้กับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเท่านั้น ซึ่งปี 2557 ได้เสนอขอในอัตรา 935.68 ล้านบาท 
 
          อย่างไรก็ตามในปี 2557 สปสช. จะขอเพิ่มงบต่าง ๆ ดังนี้
 
          1. งบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง โดยเสนอขอในอัตรา 68.43 ล้านบาท

         
2. งบบริการสุขภาพผู้ป่วยปอดอุดกันเรื้อรัง เสนอขอในอัตรา 148.24 ล้านบาท

         
3. งบบริการสุขภาพเพื่อรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด เสนอขอในอัตรา 178.59 ล้านบาท
 
          ขณะเดียวกันในปี 2557 ได้เพิ่มงบประมาณใหม่ คือ กล่าวคือ งบบริการเพื่อประสิทธิภาพหน่วยบริการ เสนอขอในอัตรา 2,125.04 ล้านบาท

          นายแพทย์ประดิษฐ ยังกล่าวอีกว่า มติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้พิจารณาและเห็นชอบเสนอให้รัฐบาลได้พิจารณางบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 เพิ่มเติมทั้งงบเหมาจ่ายรายหัวและงบบริหารจัดการต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นโดยต้องใช้งบเพิ่มอีก 45.35 บาทต่อคน หรือ 4,746.85 ล้านบาท โดยอัตราเหมาจ่ายรายหัวจำนวน  2,955.91 บาทต่อคน คิดเป็นงบประมาณ 156,766.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 15,227.83 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 7.3%  ซึ่งจากนี้มอบหมายให้ สปสช. ไปจัดทำคำของบประมาณและเตรียมนำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมครั้งนี้เสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากสปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี โพสต์เมื่อ 7 มกราคม 2556 เวลา 16:32:41 86 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !