เรื่องที่ต้องเปิดเผย...ของจุดซ่อนเร้นเรื่องที่ต้องเปิดเผย...ของจุดซ่อนเร้น (Front)

          แค่ดูแลความสะอาด หมดจดตั้งแต่โคนผมจรดปลายเท้า ก็นับว่าคุณได้ถ้วยชนะเลิศสาขาสุขอนามัยไปแล้ว แต่ข้อมูลต่อจากนี้จะทำให้สาวรักสุขภาพได้รางวัลพิเศษ...สิ่งนั้นคือ เสน่ห์จากของรักของหวงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสตรีเพศ และนี่เป็นเรื่องของจุดเร้นลับที่สุดในร่างกาย ที่สมควรอย่างยิ่งกับการนำมาเปิดเผย!!!

ทำความรู้จักกับ "คุณน้อง"

          อวัยวะเพศของสตรีที่เราขอเรียกแบบลำลองว่า "คุณน้อง" เริ่มจากภายนอกที่เป็นเนินไขมันปกคลุมลงมาตั้งแต่หัวเหน่า และมีขนอ่อนขึ้นปกคลุมมากน้อยแล้วแต่กรรมพันธุ์ของแต่ละคน

         จากนั้นก็มีกลีบเนื้อ ที่มีลักษณะเหมือนประตูปิดช่องทางที่จะเข้าไปเชื่อมต่อกับอวัยวะภายในโดยที่ส่วนบนของกลีบเนื้อดังกล่าว จะมาบรรจบกันเป็นหนังหุ้มปุ่มปมประสาทสัมผัสที่รับรู้เกี่ยวกับการกระตุ้นทางเพศที่เรียกว่า "คลิตอริส" (Clitoris)

         บริเวณปากทางที่กลีบเนื้อสองข้างมาปิดเอาไว้ คือ ปากช่องคลอดซึ่งจะเป็นช่องทางลึกเข้าไปภายในช่องคลอดของผู้หญิงนั้นจะมีลักษณะเป็นลูกคลื่นเป็นลอน ๆเพื่อช่วยในการขับถ่ายเอา "ตกขาว" ซึ่งเกิดจากการหลุดลอกตัวของผิวหนัง ที่ปกคลุมช่องคลอดอยู่รวมกับน้ำเมือกต่าง ๆ ออกมา

ธรรมชาติของเธอ

          ตกขาวของผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้ามีลักษณะเป็นสีขาวขุ่น ไม่มีกลิ่นและไม่มีอาการระคายเคืองและจะมีมากขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้จะมีรอบเดือน หลังจากรอบเดือนผ่านไปตกขาวจะมีลักษณะใส ๆ และมีน้อยลง จากนั้นจะมีเมือกใส ๆ เพิ่มมากขึ้นในช่วงกลางของรอบเดือน เมื่อมีการตกไข่

         ส่วนที่ลึกที่สุดของช่องคลอดจะต่อเนื่องกับปากมดลูกที่จะเป็นทางเชื่อมต่อเข้าสู่โพรงมดลูกท่อรังไข่และช่องท้องส่วนอุ้งเชิงกรานปากมดลูกนี้จะเปิดขยายและมีมูกออกมามาก ในวันที่มีการตกไข่ช่วงปลายของรอบเดือน เพื่อให้ตัวอสุจิมาสามารถแหวกว่ายเข้าไปภายในโพรงมดลูกได้ง่ายขึ้น

         ถ้ามีเพศสัมพันธ์ในวันดังกล่าว และเมื่อเวลามีประจำเดือนออกมาเนื่องจากการหลุดลอกตัวของเยื่อบุโพรงมดลูกปากมดลูกก็จะเปิดออกอีกครั้ง เพื่อให้เลือดประจำเดือนไหลออกมาจากโพรงมดลูกเข้าสู่ช่องคลอดและออกสู่ภายนอก

          ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สุขอนามัยของ "คุณน้อง" จะอ่อนแอ และถ้าไม่รักษาความสะอาดให้ดีอาจเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียจากภายนอก รุกรานผ่านปากมดลูกที่เปิดขยายเพราะมีเลือดประจำเดือนเป็นอาหารอันโอชะ จนแบคทีเรียเกิดการแพร่พันธุ์ทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อของมดลูกและปีกมดลูกได้

          ช่วงเวลาที่มีประจำเดือนจึงต้องเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงจะต้องรู้จักการทำความสะอาดอวัยวะเพศอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

          อย่างไรก็ตาม ภายในช่องคลอดนั้นจะมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นมิตรต่อมนุษย์อาศัยอยู่ มีชื่อว่า แลคโตแบซิลลัส (Lactobacillus) แบคทีเรียชนิดนี้จะทำหน้าที่เหมือนทหารยามคอยปกป้อง ไม่ให้เชื้อโรคภายนอกรุกรานเข้าไปทำอันตราย โดยการปรับสภาพแวดล้อมภายในช่องคลอดให้เป็นกรดอ่อน ๆมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่ประมาณ 4-4.5ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

         การรับประทานยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ครอบคลุมกว้างเป็นเวลานานจะไปทำลายแบคทีเรียแลคโตแบซิลลัสที่เป็นมิตรให้หมดไปจนเชื้อโรคประเภทเชื้อราฉวยโอกาสเข้ามา ทำให้เกิดการอักเสบได้เช่นเดียวกับการสวนล้างช่องคลอดด้วยน้ำหรือน้ำยาฆ่าเชื้อนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้ว ยังจะไปทำลายแบคทีเรียที่เป็นมิตรซึ่งทำหน้าที่ป้องกันโรคที่อาศัยอยู่ภายในช่องคลอดด้วย

เรียนรู้ เพื่อดูแล

          ปกติช่องคลอดผู้หญิงจะรู้จักทำความสะอาดภายในเองอยู่แล้วโดยขับออกมาเป็นตกขาวซึ่งบางครั้งอาจจะมาก บางเวลาก็อาจจะน้อยการชะล้างเพียงภายนอกให้ตกขาวที่ออกมาเปรอะเปื้อนหมดไปก็เป็นการเพียงพอแล้ว

          แต่การเรียนรู้ที่จะดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศสตรีนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งต่อไปนี้จึงเป็นหลักการและวิธีการที่แนะนำ...

ขนอ่อน ๆ ภายนอก

          ธรรมชาติมีไว้ช่วยป้องกันไม่ให้กลิ่นต่าง ๆ ที่อับชื้นระเหยออกมาจึงไม่ควรที่จะถอนทึ้งหรือดึงเล่นแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ควรโกนหรือย้อมสีด้วย จะอนุญาตก็แค่เล็ม ๆตัดแต่งให้สวยงามเท่านั้น

บริเวณซอกหลีกและรอยพับของกล้ามเนื้อ

          ถ้ามีคราบไคลมาหมักหมมก็ให้ชะล้างออกด้วยน้ำอุ่น ๆ ถ้ายังสะอาดไม่พอการใช้โฟมอนามัยเฉพาะที่ ที่มีความเป็นกรดด่างใกล้เคียงกับผิวหนังบริเวณดังกล่าว คือประมาณ 5.5 ก็จะช่วยให้รู้สึกว่าสะอาดขึ้นได้

ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด

         ไม่ว่าจะด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโดยไม่จำเป็นเพราะจะทำให้สภาพแวดล้อมภายในช่องคลอดเปลี่ยนไปจนอาจเกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น

ควรให้ฝ่ายชายสวมถุงยาง

         สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพราะนอกจากจะสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แล้ว ยังทำให้ "คุณน้อง" สะอาดไม่ต้องมีน้ำอสุจิ ตกค้างหมักหมมอยู่ภายในช่องคลอดรวมทั้งลดโอกาสการติดเชื้อราซึ่งอาจหลงอยู่ภายใต้ผิวหนังหุ้มปลายอวัยวะของฝ่ายชายที่ทำความสะอาดมาไม่ดี

หลังมีเพศสัมพันธ์

         การทำความสะอาดภายนอกก็เป็นการเพียงพอแล้วและในกรณีที่ฝ่ายชายหลั่งน้ำอสุจิไว้ภายนอกควรรีบไปชะล้างด้วยน้ำอุ่นทันทีหลังจากเสร็จภารกิจเพื่อทำให้น้ำอสุจิที่เปรอะเปื้อนบริเวณขนอ่อน ๆได้รับการชำระล้างออกไปหมดจนไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง การใช้สบู่อ่อน ๆหรือน้ำยาและโฟมทำความสะอาดก็สะดวกดี

เปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อย ๆ

         ระหว่างมีประจำเดือน อย่ารอจนผ้าอนามัยเปียกชุ่มแล้วจึงเปลี่ยนเพราะเลือดที่ตกค้างอยู่บนแผ่นอนามัยนั้นอาจทำให้ผิวหนังบริเวณปากช่องคลอดระคายเคือง และเป็นผื่นแพ้ได้ง่ายควรทำความสะอาด "คุณน้อง" อย่างน้อยวันละสองครั้ง ในตอนเช้าและเย็น ส่วนผ้าอนามัยชนิดสอดเพื่อความสะดวกบางประการนั้น วรเลือกใช้ชนิดที่สะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐาน รวมทั้งไม่เก็บผ้าอนามัยไว้ในทีอับชื้น เช่น ตามซอกตู้ ใต้อ่างน้ำ หรือตามหลืบลิ้นชัก เพราะอาจขึ้นราได้ง่าย

หลังจากอาบน้ำ

          ทำความสะอาด "คุณน้อง" จนสะอาดแล้ว ควรซับด้วยผ้าเช็ดตัวแห้ง ๆ ที่เป็นผ้าฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ควรเช็ดถู อย่างรุนแรง และควรนำผ้าเช็ดตัวออกตากแดด ให้แห้งทุกวัน ไม่ควรตากไว้หน้าห้องน้ำเพราะจะอับชื้นและขึ้นราได้

กางเกงในหรือชุดชั้นใน

          ควรเป็นผ้าฝ้ายที่มีเนื้อผ้าบางเบาอากาศถ่ายเทสะดวก จะช่วยลดความอับชื้นของ "คุณน้อง" และควรซัก ตาก ให้แห้งก่อนนำมาใช้

          คราวนี้ "คุณน้อง" ของสาว ๆ คงดีใจ เพราะจะได้สดชื่น สดใสตลอดไปแล้ว..เย้...ยย เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก
Frontเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่ต้องเปิดเผย...ของจุดซ่อนเร้น โพสต์เมื่อ 7 ตุลาคม 2552 เวลา 18:06:44 13,808 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เรื่องที่ต้องเปิดเผย...ของจุดซ่อนเร้น ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP