x close

คุณมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แค่ไหน ?


แบบทดสอบ EQ

EQ เรามากแค่ไหน ลองเช็กเลย

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          คุณมีความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ แค่ไหน หลายคนกำลังสงสัยว่าตัวเองมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับที่จัดว่าสูงหรือต่ำ ถ้าอย่างนั้นมาทำความรู้จัก EQ และวัดระดับความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ
           
          EQ (Emotional Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นเพื่อให้ดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า EQ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญกับการดำรงชีวิตในทุกช่วงวัย เพราะนอกจากความฉลาดหลักแหลมของสติปัญญาแล้ว ก็มี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์นี่ล่ะค่ะที่จะช่วยให้คุณมีโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างง่ายดายขึ้น พร้อมทั้งเป็นตัวบ่งชี้ระดับความสุขในชีวิตได้อีกต่างหาก

          ทว่านอกจากนี้ความฉลาดทางอารมณ์ยังเกี่ยวข้องกับ DISC หรือ หมวดหมู่บุคลิกภาพของบุคคล ซึ่งจิตแพทย์ William Moulton Marston ผู้คิดค้นทฤษฎีว่าด้วยเรื่องบุคลิกภาพเขาได้แบ่งบุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น 4 หมวด นั่นก็คือ บุคลิกของผู้นำ คนที่ชอบปกครอง (Dominance), บุคลิกของนักเจรจาต่อรอง มีอิทธิพล ชักจูงเก่ง (Influence), บุคลิกของคนใจเย็น มีความมั่นคงทางอารมณ์สูง ควบคุมสถานการณ์ได้ดี (Steadiness) และบุคลิกภาพของคนเจ้าระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบ ทำทุกอย่างตามมาตรฐานของตัวเอง (Compliance to own standard) อีกด้วย

          โดยข้อมูลเรื่องบุคลิกภาพของบุคคลก็เป็นตัวช่วยที่ดีในการติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น พูดง่าย ๆ ก็เหมือนเป็นแนวทางให้เราได้รู้วิธีจัดการคนให้ถูกกับบุคลิกภาพของเขานั่นเอง

          เอาล่ะ ! ได้เวลามาเช็กกันแล้วว่า ตัวคุณเองมีสภาวะความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ อยู่ในระดับที่สูงหรือต่ำ แล้วจัดว่าเป็นคนในหมวดบุคลิกภาพไหนกันแน่
 


เช็กสิ เราเป็นคนมี EQ ดีหรือเปล่านะ

พฤติกรรมบ่งชี้ภาวะความฉลาดทางอารมณ์ต่ำของบุคคลสไตล์ผู้นำ (Dominance)

ก้าวร้าว
           
          ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ทั้งยังชอบตำหนิและกล่าวโทษคนอื่นโดยใช้ถ้อยคำที่ก้าวร้าวรุนแรง ไม่สนใจว่าพฤติกรรมของตนเองจะทำร้ายจิตใครบ้าง และมักมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับปัญหา แม้ปัญหาจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย
 
เรียกร้องความสนใจ
           
          ชอบตกเป็นจุดสนใจ มักทำพฤติกรรมแปลก ๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นเสมอ และมักไม่ค่อยฉุกคิดว่าพฤติกรรมนั้น ๆ จะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือไม่
 
อีโก้จัด เชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินควร
           
          มีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสูงมาก และไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น คิดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกในทุกกรณี
 
ชอบบงการ
           
          ทำทุกอย่างตามใจ คิดว่าการสั่งให้บุคคลอื่นทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นเรื่องสามัญที่ทำได้
 
ชอบการปะทะ
           
          ข่มอารมณ์ไม่เป็น ทุกครั้งที่ไม่พอใจจะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่สนว่าจะก่อให้เกิดการปะทะกับฝ่ายตรงข้าม
 
 
พฤติกรรมบ่งชี้ภาวะความฉลาดทางอารมณ์สูงสไตล์ผู้นำ (Dominance)
 
กล้าแสดงออก
           
          กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นยอมรับความคิดเห็นของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
 
ทะเยอทะยาน
           
          มีเป้าหมายในชีวิตและมักจะเดินสู่เป้าหมายด้วยความมุมานะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาที่เจอ
 
เปี่ยมไปด้วยแรงกระตุ้น
           
          รู้จักสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีวิธีกระตุ้นตนเองให้ไปถึงเส้นชัยได้อย่างสวยงาม
 
มุ่งมั่น
           
          เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น มีใจใฝ่ต่อสิ่งที่ต้องการอย่างไม่ไขว้เขวไปไหน และมักไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกห่อเหี่ยวหรือบั่นทอนความตั้งใจของตนเอง
 
เด็ดเดี่ยว
           
          กล้าแสดงความรู้สึกและความต้องการของตนเองอย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน ด้วยคำพูดหรือพฤติกรรมที่เหมาะสม
 
 
มนุษยสัมพันธ์ดี

พฤติกรรมบ่งชี้ภาวะความฉลาดทางอารมณ์ต่ำของบุคคลสไตล์นักเจรจาต่อรอง (Influence)
 
สมาธิสั้น ไขว้เขวง่าย
           
          มักเริ่มต้นอะไรแล้วทำไม่สำเร็จอยู่บ่อยครั้ง ไขว้เขวได้ง่าย ไม่ค่อยจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำอยู่
 
พูดเร็ว
           
          บางรายมีอาการพูดเร็ว ห้วนสั้น
 
เห็นแก่ตัว
           
          คิดเห็นประโยชน์ส่วนตนสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด ไม่ค่อยมีจิตอาสา ไม่ชอบทำอะไรเพื่อคนอื่น และมักจะมองว่าการเอาเปรียบผู้อื่นเป็นเรื่องปกติที่ทำกันโดยทั่วไป
 
ไม่ฟังใคร
           
          ยึดถือความคิดเห็นและความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่ ไม่สนใจในความคิดเห็นหรือความต้องการของผู้อื่น ทั้งยังไม่ยอมรับฟังแนะนำจากใคร แม้คำตักเตือนนั้นจะเปี่ยมไปด้วยความหวังดีก็ตาม
 
หุนหันพลันแล่น
           
          ตกอยู่ในสภาวะอารมณ์ปรวนแปรได้ง่าย มักทำอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลังและไตร่ตรองให้ดี คนรอบข้างจึงคาดเดาอารมณ์ไม่ค่อยถูก
 
 
พฤติกรรมบ่งชี้ภาวะความฉลาดทางอารมณ์สูงสไตล์นักเจรจาต่อรอง (Influence)
 
บุคลิกอบอุ่น มีเมตตา
           
          มีลักษณะของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ไม่ค่อยแสดงอาการฉุนเฉียวจนดูมีลักษณะนิสัยโมโหร้าย เป็นคนที่น่าคบหาและน่าอยู่ใกล้
 
กระตือรือร้น
           
          มีบุคลิกคล่องตัว ดูมีไฟและกระตือรือร้นอยู่เสมอ และมักจะเติมแรงกระตุ้นให้ตัวเองรู้สึกสนุกกับชีวิต
 
มนุษยสัมพันธ์ดี
           
          เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย แม้จะรู้จักกันครั้งแรก สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้อย่างนุ่มนวล บนพื้นฐานของการมีกาลเทศะ มักจะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้เป็นอย่างดี ใส่ใจต่อทัศนคติและความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ
 
นิสัยน่ารัก มีเสน่ห์
           
          อาจเพราะนิสัยเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ยึดติดกับความต้องการของตัวเองฝ่ายเดียว เลยทำให้คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะมีบุคลิกน่าคบหา เพราะนิสัยน่ารักและดูมีเสน่ห์จากกริยารวมทั้งคำพูดคำจา
 
เชื่อฟัง สามารถโน้มน้าวจิตใจได้
           
          ยอมรับความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรม กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
 
 
EQ


พฤติกรรมบ่งชี้ภาวะความฉลาดทางอารมณ์ต่ำของบุคคลสไตล์คนใจเย็น (Steadiness)
 
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
           
          มักทนไม่ได้เมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย อาจรุนแรงถึงขั้นแสดงพฤติกรรมต่อต้านอย่างจริงจัง
 
เฉื่อย เนือย ไม่กระตือรือร้น
           
          ไม่ค่อยรู้สึกรู้สาต่อเรื่องของคนอื่น หรือแม้แต่เรื่องของตัวเองในบางครั้งก็ไม่ค่อยกระตือรือร้น ทำตัวเรื่อยเฉื่อย ไม่ค่อยคิดทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
 
ไม่ค่อยตอบสนอง
           
          แม้จะมีนิสัยเอาแต่ใจและเก็บอารมณ์ไม่เก่ง แต่ในบางครั้งที่ต้องแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ก็มักไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ต่อให้ลึก ๆ แล้วจะรู้สึกขัดแย้งอยู่บ้างก็ตาม
 
เชื่องช้า
           
          บุคลิกเชื่องช้า ไม่ปราดเปรียวคล่องแคล่ว บางรายอาจมีบุคลิกเซื่องซึมให้เห็นเป็นประจำ
 
ดื้อ
           
          ต่อต้านสิ่งที่ต่างจากความคิดเห็นของตัวเอง แม้จะไม่แสดงออกมาแต่ก็จะมีวิธีตอบโต้ให้รู้ว่าไม่เห็นด้วย
 
พฤติกรรมบ่งชี้ภาวะความฉลาดทางอารมณ์สูงสไตล์คนใจเย็น (Steadiness)
 
มีความอดทน
           
          รู้จักบริหารอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม มีความสามรถในการปรับตัว รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ในทุกสถานการณ์
 
มีความมั่นคงทางจิตใจ
           
          รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเป็นอย่างดี รู้จักใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ประเมินความรู้สึกของตนเองต่อสถานการณ์ และสามารถรับมือกับเรื่องผิดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
คาดเดาได้
           
          เอาแน่เอานอนได้ ไม่มีลักษณะนิสัยปรวนแปรเพราะรู้จักใช้เหตุผลในการตัดสินสิ่งต่าง ๆ พร้อมทั้งกล้าอธิบายในสิ่งที่ตัวเองรู้สึก
 
คงเส้นคงวา
           
          ยึดมั่นในอุดมการณ์และความตั้งใจของตัวเอง สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม แม้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน
 
เป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
           
          ยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แม้สิ่งนั้นจะขัดกับความรู้สึกของตัวเอง แต่ก็สามารถโต้เถียงได้อย่างมีเหตุผล
 
 
EQ


พฤติกรรมบ่งชี้ภาวะความฉลาดทางอารมณ์ต่ำของบุคคลสไตล์คนเจ้าระเบียบ (Compliance)
 
ชอบจับผิด
           
          มีความพยายามที่จะวิเคราะห์คนอื่น ตัดสินคนอื่นโดยใช้มาตรฐานของตัวเอง มักจะวิจารณ์คนอื่นโดยไม่สนใจว่าพฤติกรรมหรือคำพูดจะกระทบและทำร้ายใครยังไงบ้าง
 
ช่างเลือก
           
          ไม่ค่อยพอใจในอะไรง่าย ๆ มักจะเริ่มต้นคำพูดด้วยคำว่า "ฉันคิดว่า…"
 
จู้จี้จุกจิก
           
          นอกจากจะชอบออกคำสั่งและบงการคนอื่นก็มักจะมีนิสัยจู้จี้จุกจิกเพื่อให้ได้ดั่งใจต้องการ
 
เอาใจยาก
           
          ด้วยความที่ไม่ค่อยพอใจในอะไรง่าย ๆ จึงไม่ค่อยรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนอื่นทำให้เท่าไรนัก และมักจะมองว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าใครเสมอ
 
นิยมความสมบูรณ์แบบ
           
          ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่น ทุกอย่างต้องเป๊ะและสมบูรณ์แบบ ในระดับที่เติมเต็มความต้องการของตนเองได้
 
 
พฤติกรรมบ่งชี้ภาวะความฉลาดทางอารมณ์สูงสไตล์คนเจ้าระเบียบ (Compliance)
 
มีความละเอียดรอบคอบ
           
          วิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ในภาพรวม มีความละเอียดรอบคอบ รู้จักคิดอย่างเป็นขั้นตอน มีแบบแผนเพื่อเป็นแนวทาง
 
ระมัดระวังตัวเสมอ
           
          ตระหนักรู้ถึงความคิดและเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง และมักจะระมัดระวังตัวเสมอเพราะใส่ใจไปถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่มีต่อตัวเองด้วย ในขณะเดียวกันก็รู้เท่าทันอารมณ์ของผู้อื่นเช่นกัน
 
พิถีพิถัน
           
          พิถีพิถันกับภารกิจที่ต้องทำ ใส่ใจและรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ปล่อยปละละเลยกับงานที่ได้รับมอบหมาย
 
มีความคิดเป็นระบบ
           
          มีความคิดเป็นระบบแบบแผน รู้จักลำดับความสำคัญของสิ่งรอบตัว สามารถวัดสถานการณ์ บุคคล และสิ่งต่าง ๆ ด้วยเหตุและผล
 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
           
          บุคลิกเรียบร้อย นิ่งแต่ไม่เฉย ควบคุมอารมณ์ของตัวเองและรู้จักวิธีควบคุมอารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างนุ่มนวล สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาด
 
 
          ความฉลาดทางอารมณ์เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะการมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะช่วยให้คุณอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข เปิดโอกาสแห่งความสำเร็จในชีวิตได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ทว่าแม้จะสำรวจแล้วว่าตัวเองเป็นคนที่มี EQ ต่ำ แต่อย่างน้อยก็ยังได้รู้ตัวเองเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงทีอยู่นะคะ
          
  
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
- dtssydney.com
- watpon.com
- core.eqi.org
- natres.psu.ac.th
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คุณมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แค่ไหน ? อัปเดตล่าสุด 15 สิงหาคม 2557 เวลา 13:36:40 31,448 อ่าน
TOP