x close

ห้อง ICU กับ ห้อง CCU แตกต่างกันอย่างไร รู้ไว้คลายสงสัย
           ห้อง ICU กับ ห้อง CCU ในโรงพยาบาล คืออะไร แล้วมีความแตกต่างอย่างไรบ้าง

          เมื่อพูดถึงโรงพยาบาลแล้ว หลายคนก็คงพอจะนึกออกว่าภายในโรงพยาบาลแต่ละแห่งต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และทำหน้าที่อะไร เช่น แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด และห้อง ICU ซึ่งเรามักจะได้ยินกันบ่อย ๆ แต่จริง ๆ แล้วนอกจากห้อง ICU ก็ยังมีอีกสถานที่หนึ่งซึ่งมีขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤตเหมือนกัน นั่นก็คือห้อง CCU แต่ว่าทั้ง 2 ห้องนี้จะมีหน้าที่อย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร เราไปเรียนรู้และทำความเข้าใจพร้อม ๆ กันเลยดีกว่าค่ะ

 ICU คืออะไร ?

          ICU หรือ Intensive Care Unit เป็นห้องที่ใช้เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเข้าขั้นวิกฤต หรือที่เรียกกันว่าผู้ป่วยวิกฤตนั่นเอง โดยผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภายในห้องนี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรง หรือมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายพร้อม ๆ กัน เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร หรือส่วนอื่น ๆ ที่สำคัญของร่างกายล้มเหลว ซึ่งแพทย์จะต้องทำการติดตามและเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้บางโรงพยาบาลก็อาจจะมีแยกย่อยลงไปในแต่ละแผนกเพื่อความสะดวกในการรักษาอีกด้วย

          นอกจากนี้อุปกรณ์การรักษาต่าง ๆ ภายในห้อง ICU ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและจำเป็น ขณะที่แพทย์ผู้ทำงานภายในห้องนี้ก็จะเป็นผู้ที่สามารถทำการตัดสินใจในการรักษาได้ในทันที และเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พักรักษาตัวในห้อง ICU มักจะเป็นผู้ป่วยที่มีการผ่าตัด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือได้รับการส่งต่อมาจากแผนกฉุกเฉิน

 CCU คืออะไร ?

          CCU (Coronary Care Unit, Cardiac Care Unit หรือ Critical Care Unit) เป็นห้องที่ใช้เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ โดยผู้ป่วยทั้งหมดที่อยู่ภายในห้อง CCU จะมีความรุนแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะวิกฤต จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว ได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกอย่างรุนแรง หรือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทรวงอกก็จะต้องเข้ารับการรักษาภายในห้องนี้ด้วย

          ทั้งนี้บุคลากรที่ทำงานภายในห้อง CCU จะเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับระบบการทำงานของหัวใจโดยตรง และอุปกรณ์ภายในห้อง CCU จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยวิกฤตอีกด้วยค่ะ ICU และ CCU แตกต่างกันอย่างไร

          ห้อง ICU และ ห้อง CCU มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตเหมือนกัน แต่ห้อง ICU จะเป็นผู้ป่วยวิกฤตจากระบบอวัยวะหลาย ๆ จุดล้มเหลวพร้อมกัน และจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตโดยเร็วที่สุด 

          ส่วนห้อง CCU จะเน้นรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ ซึ่งระบบหัวใจและหลอดเลือดถือเป็นระบบที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดในร่างกาย จำเป็นจะต้องเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดมากที่สุด การรักษารวมกันในห้อง ICU อาจจะทำให้แพทย์ทำงานได้ไม่สะดวกเท่าที่ควร

          ทั้งนี้แม้ว่าห้อง ICU และ CCU จะแบ่งแยกหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยกันอย่างชัดเจน แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงพยาบาลในแต่ละแห่งอีกด้วยว่า ห้อง ICU และห้อง CCU นั้นมีจุดประสงค์ในการใช้งานอย่างไร โดยบางโรงพยาบาล ห้อง CCU อาจจะใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตในขั้นวิกฤตได้ด้วยเช่นกันค่ะ

          ได้ทราบกันไปแล้วกับความแตกต่างระหว่างห้องทั้ง 2 ห้องนี้ แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการรักษาผู้ป่วยให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปให้ได้อย่างปลอดภัย และอย่าลืมว่าห้อง ICU และ CCU เป็นห้องปลอดเชื้อ จึงไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป เพราะอาจรบกวนการทำงานของแพทย์ได้ ดังนั้นหากเรามีความจำเป็นที่จะต้องไปเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในห้อง ICU หรือ CCU ละก็ ควรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดดีกว่านะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
Northern Territory Government of Australia, differencebetween.net
 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ห้อง ICU กับ ห้อง CCU แตกต่างกันอย่างไร รู้ไว้คลายสงสัย อัปเดตล่าสุด 18 ตุลาคม 2560 เวลา 15:41:59 258,176 อ่าน
TOP