x close

ตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรี ตรวจอะไรบ้าง เช็กเลย...ใช้สิทธิอย่างไร


         สิทธิประกันสังคมให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพพื้นฐานได้ฟรี แต่จะตรวจอะไรได้บ้าง มาอ่านเลย

ตรวจสุขภาพประกันสังคม

          ใครเป็นผู้ประกันตนในสิทธิประกันสังคม รู้ไหมว่ามีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะ โดยโครงการตรวจสุขภาพพื้นฐานฟรีเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 แล้ว แต่หลายคนยังไม่เคยใช้บริการ และหลายคนก็อยากรู้ว่าสามารถตรวจสุขภาพรายการไหนได้บ้าง วันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาบอกต่อกัน

ตรวจสุขภาพประกันสังคม ใครมีสิทธิบ้าง ?


          - ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น ส่วนใครที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะไม่สามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีกับประกันสังคมได้ เนื่องจากมาตรา 40 ไม่ได้คุ้มครองเรื่องการรักษาพยาบาล

          - ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน

ตรวจสุขภาพประกันสังคม
 

ตรวจสุขภาพฟรีได้ไหม ถ้าไม่มีอาการป่วย ?


          สำหรับการตรวจสุขภาพในสิทธิประกันสังคม เราสามารถตรวจสุขภาพพื้นฐานได้หลายรายการ โดยไม่ต้องมีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนั้น เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจการทำงานของไต ฯลฯ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงภาวะผิดปกติที่นำไปสู่การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพต่อไป

          ทั้งนี้ หากพบความผิดปกติก็จะได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกตามรายการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงการฉีดวัคซีนตามสถานการณ์การระบาดของโรคตามที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดขึ้นในแต่ละปี

ตรวจสุขภาพประกันสังคม ตรวจอะไรได้บ้าง ?


          ผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพฟรีปีละ 1 ครั้ง แต่จะตรวจอะไรได้บ้างต้องพิจารณาตามช่วงอายุอีกที ซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็ได้แจกแจงรายละเอียดการตรวจสุขภาพมาให้ผู้ประกันตนได้เช็กกันว่าเราสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพรายการไหนได้บ้าง ตามตารางนี้เลย

ตรวจสุขภาพประกันสังคม
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ตรวจสุขภาพประกันสังคมได้ที่ไหน ?


          สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดได้ที่

          - สถานพยาบาลตามสิทธิที่เราประกันตนอยู่
          - หรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับประกันสังคมที่ใดก็ได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยไม่จำเป็นต้องตรวจในสถานพยาบาลตามสิทธิของเรา
 

ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจสุขภาพประกันสังคม


          สามารถตรวจสุขภาพได้ง่าย ๆ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวยื่นขอรับบริการตรวจสุขภาพตามโครงการประกันสังคมที่สถานพยาบาลได้เลย ทั้งนี้ แนะนำให้งดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ
 
ตรวจฟัน

อย่าลืม ! ตรวจฟันฟรีได้อีกปีละ 900 บาท


          นอกจากผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้ฟรีตามรายการข้างต้นแล้ว ยังมีสิทธิรับการรักษาทางทันตกรรมได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ปีละ 900 บาท สำหรับการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด

          ขณะเดียวกันยังมีสิทธิได้รับค่าฟันปลอมเพิ่มเติม แยกเป็น 2 กรณี คือ

          1. ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน
               - จำนวน 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
               - มากกว่า 5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท
 
          2. ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก
               - ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม
               - ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

          >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ประกันสังคม ทำฟันอะไรได้บ้าง สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ประกันตนควรรู้ 

ทำฟันประกันสังคม
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน


          หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 หรือสำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ตามวัน-เวลาราชการ

 
*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรี ตรวจอะไรบ้าง เช็กเลย...ใช้สิทธิอย่างไร อัปเดตล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:04:03 225,257 อ่าน
TOP