x close

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก หยุดโรคเรื้อรัง ภัยเงียบใกล้ตัว

          14 พฤศจิกายน เป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) โดยนอกจากวันเบาหวานโลกจะมีไว้ให้เราตระหนักถึงอันตรายของโรคเบาหวานแล้ว การกำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญยังมีเบื้องหลังที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะ

วันเบาหวานโลก

          โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่คุกคามสุขภาพของคนทั่วโลก โดยสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกกว่า 415 ล้านคน และมีกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ถึง 318 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2583 จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเพิ่มขึ้นเป็น 642 ล้านคน 

          ที่สำคัญยังมีการคาดการณ์ว่า จำนวนครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวาน คือประมาณ 313 ล้านคน จะเป็นผู้หญิง และผู้หญิง 2 ใน 5 ที่ป่วยเป็นเบาหวานจะอยู่ในวัยเจริญพันธุ์

          ส่วนสถิติโรคเบาหวานในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันพบว่า มีคนไทยวัยผู้ใหญ่ 1 ใน 11 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 ที่น่ากลัวคือ ในแต่ละวันมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานถึง 200 คน หรือประมาณชั่วโมงละ 8 คน 

          ขณะเดียวกันก็พบว่า คนไทยมีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31 เป็นร้อยละ 37 และจากอัตราเฉลี่ยทำให้ทราบว่า ผู้หญิงไทยเกือบครึ่งมีภาวะอ้วน ซึ่งภาวะอ้วนเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และยังพบว่าโรคเบาหวานเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 9 ของผู้หญิงทั่วโลก ทว่าในประเทศไทยนั้น โรคเบาหวานติดอันดับ 2 ของการเสียชีวิตของผู้หญิงในประเทศไทย

          ฉะนั้นเพื่อให้เราทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงโรคเบาหวาน และเพื่อรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ห่างจากโรคเบาหวานมากขึ้น วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี จึงถูกกำหนดให้เป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) และกระปุกดอทคอมก็อยากเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ทุกคนห่างไกลโรคเบาหวาน วันนี้จึงจะพามาทำความรู้จักวันเบาหวานโลกให้มากขึ้นกันค่ะ

โรคเบาหวาน

วันเบาหวานโลก กับประวัติความเป็นมา


          วันเบาหวานโลกเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยความร่วมมือจากสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (IDF) องค์การอนามัยโลก (WHO) และสหประชาชาติ (UN) โดยเหตุผลที่ทั้ง 3 องค์กรระดับโลกเลือกวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ให้เป็นวันเบาหวานโลก ก็เพราะว่า วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นวันเกิดของ Frederick Banting ผู้ค้นพบอินซูลิน ยาฉีดลดน้ำตาลในเลือดที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลสำคัญ ผู้คิดค้นยาเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี จึงถูกกำหนดให้เป็นวันเบาหวานโลกนั่นเอง

สัญลักษณ์วันเบาหวานโลก กับความหมายอันลึกซึ้ง

          สัญลักษณ์ของวันเบาหวานโลกมีลักษณะเป็นวงกลมสีฟ้า โดยวงกลม คือ สัญลักษณ์แห่งชีวิต สุขภาพ และการร่วมมือกัน ส่วนสีฟ้า เป็นสีที่สื่อถึงท้องฟ้าทั่วทั้งโลก

โรคเบาหวาน

ภาพจาก worlddiabetesday 

          สัญลักษณ์วงกลมสีฟ้าในวันเบาหวานโลกจึงมีความหมายถึงการร่วมมือกันของคนทั้งโลกเพื่อต้านภัยจากโรคเบาหวาน ภายใต้ชื่อของสัญลักษณ์ที่เรียกกันว่า "United for Diabetes" ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยเบาหวาน

โรคเบาหวาน

ความสำคัญของวันเบาหวานโลก

          จุดประสงค์ของวันเบาหวานโลกมีขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้ป่วยเป็นเบาหวาน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานมากขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ป่วยเป็นเบาหวาน สัญญาณเตือนของโรคเบาหวาน และการลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากพฤติกรรมบริโภคที่ไม่ถูกหลักโภชนาการที่ดี รวมไปถึงพฤติกรรมขาดการออกกำลังกาย ซึ่งจะเห็นได้ว่า จริง ๆ แล้วโรคเบาหวานเราป้องกันได้

          นอกจากนี้จุดประสงค์ของวันเบาหวานโลก ยังคำนึงถึงผู้ป่วยโรคเบาหวาน ด้วยการให้ความรู้ในด้านการดูแลตัวเองเมื่อป่วยเป็นเบาหวาน เพื่อช่วยชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยค่ะ

          อย่างไรก็ดี วันเบาหวานโลกไม่ได้มุ่งทำแค่กิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วโลกเท่านั้น แต่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังมีเป้าหมายหยุดการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ได้ในทุก ๆ ปีอีกด้วย

คำขวัญวันเบาหวานโลก 2562

          สำหรับวันเบาหวานโลกปี 2562 ยังไม่มีรายงานออกมา ทั้งนี้ ทางทีมงานจะมาอัปเดตให้ทราบกันต่อไป

โรคเบาหวาน
ภาพจาก arindambanerjee / Shutterstock.com

วันเบาหวานโลก มีกิจกรรมอะไรบ้าง

          สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะแนวทางการจัดกิจกรรมในวันเบาหวานโลก 2560 ให้สอดคล้องกับธีมจากสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ จึงกำหนดให้บุคลากรสาธารณสุขและโรงพยาบาลทั่วประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชนในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

          - เรื่องสถานการณ์ความรุนแรงของโรคเบาหวาน

          - ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคเบาหวาน

          - การประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน

          - สัญญาณเตือนภัยโรคเบาหวาน

          - วิธีลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน

          - การดูแลตนเองเมื่อเป็นเบาหวาน

          - การป้องกันโรคแทรกซ้อน

          ทั้งนี้ทางสถานพยาบาลทุกแห่งสามารถจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน การเสวนาบนเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรืออาจมีกิจกรรมตรวจระดับน้ำตาลในเลือดให้ฟรี เป็นต้น

          และหากใครกังวลว่า ตัวเองมีความเสี่ยงหรือมีอาการของโรคเบาหวานหรือไม่ ลองมาเช็กอาการกันดูค่ะ          - โรคเบาหวานมีกี่ประเภท เกิดจากสาเหตุอะไร ป้องกันได้ไหม ?

          - อาการโรคเบาหวาน 10 สัญญาณควรระวัง เช็กได้ง่ายนิดเดียว 

          โรคเบาหวานเราสามารถป้องกันได้ด้วยตนเอง โดยการดูแลสุขภาพ กินอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกาย และพยายามอย่าให้มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานหรืออ้วน หากทำได้ตามนี้ครบทุกข้อ ความเสี่ยงโรคเบาหวานก็จะลดลงจนอาจจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก   
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
worlddiabetesday
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก หยุดโรคเรื้อรัง ภัยเงียบใกล้ตัว อัปเดตล่าสุด 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:19:13 21,557 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP