x close

เช็กจุดฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 เดือนมีนาคม ใน กทม. และปริมณฑล Walk in หรือลงทะเบียนที่ไหนได้บ้าง

            จองคิวฉีดวัคซีนโควิดเข็มบูสเตอร์ ทั้งไฟเซอร์ โมเดอร์นา หรือแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 3 หรือ 4 ในเดือนมีนาคม 2565 ได้ที่ไหนบ้าง เช็กเลย
           ณ เวลานี้เราทราบกันดีแล้วว่าการได้รับวัคซีนโควิด 19 จะช่วยลดความรุนแรงของอาการโควิดและลดความเสี่ยงเสียชีวิตลงได้ ซึ่งหากครบกำหนดที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือเข็ม 4 ในเดือนมีนาคม 2565 และไม่รู้ว่ามีจุดฉีดวัคซีนโควิดที่ไหนเปิดให้บริการอยู่บ้าง เอาเป็นว่ามาเช็กจุดฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 ที่เรารวบรวมมาให้ โดยจะเป็นจุดฉีดวัคซีนใน กทม. และปริมณฑล ซึ่งเราจะทยอยอัปเดตให้ทราบเรื่อย ๆ ตลอดทั้งเดือนเลยค่ะ
ฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 กทม.

ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ (Walk in)

ฉีดวัคซีน walk in

ภาพจาก : CVC กลางบางซื่อ

          ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดบริการลงทะเบียน ณ จุดฉีด (walk in) สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดเข็มวัคซีนเข็ม 1, 2, 3, 4 สำหรับประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยรอคิวที่เก้าอี้สีแดง ประตู 2 และ 3 ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ศูนย์ฯ บางซื่อจะเปิดบริการถึงวันที่ 6 เมษายน และปิดให้บริการช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 7-17 เมษายน ก่อนจะเปิดบริการอีกครั้ง วันที่ 18 เมษายน

          ข้อมูลเพิ่มเติม : CVC กลางบางซื่อ 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

วัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

          โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 3 (Booster Dose) วันละ 300 คน ในวันที่ 7-31 มีนาคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 12.30-14.30 น. ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 

โรงพยาบาลศิริราช

         เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า สำหรับผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) สามารถมาฉีดวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับผู้ใหญ่ (ฝาสีม่วง) เข็มที่ 1, 2, 3, หรือ 4 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 21-31 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 14.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

         ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลศิริราช 

สถาบันราชานุกูล

วัคซีนเข็ม 4

ภาพจาก : สถาบันราชานุกูล

          เปิดลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 Pfizer เลือกวันนัดเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-11.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) คลิกลงทะเบียน ที่นี่   

          ข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันราชานุกูล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฉีดวัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

          เปิดลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดไฟเซอร์ เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2, 3 และเข็มที่ 4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป 

          สามารถลงทะเบียนเลือกวัน เวลา สถานที่รับบริการวัคซีน โดยอ่านรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code หรือ ที่นี่ โดยจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิ์ครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา 

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

โรงพยาบาลธนบุรี 2

ฉีดวัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : โรงพยาบาลธนบุรี 2

          เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ "เข็ม Booster" สำหรับบุคคลทั่วไป ฟรี ที่นี่ ตามตาราง ดังนี้
              - วันที่ 4-11 มีนาคม 2565 (เวลา 15.00-18.00 น.) ณ เดอะพาซิโอ สาขากาญจนาภิเษก (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
              - วันที่ 14-31 มีนาคม 2565 (เวลา 14.00-16.00 น.) ณ โรงพยาบาลธนบุรี 2 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 
  
          ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลธนบุรี 2  

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ฉีดวัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

          เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม ตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code บนโปสเตอร์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2565 (หรือจนกว่าผู้ลงทะเบียนจะเต็มจำนวน) 
    
          ข้อมูลเพิ่มเติม : เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ฉีดวัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

          เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็ม 3 และ 4 สำหรับประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนและเลือกวันนัดหมายเข้ารับวัคซีนได้เลย

          ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ฉีดวัคซีนกรุงเทพมหานคร (จองผ่านแอปฯ QueQ)

ฉีดวัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

          เปิดให้บริการฉีดวัคซีน โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวผ่านแอปฯ QueQ เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสถานที่ต่าง ๆ ตามภาพโปสเตอร์ โดยตรวจสอบวัน-เวลาที่ให้บริการของจุดฉีดวัคซีนแต่ละแห่งได้ที่แอปฯ QueQ

          ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV)

ฉีดวัคซีนโควิด

ภาพจาก : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

          กทม. ให้บริการฉีดวัคซีนยามค่ำ BMV Night ตั้งแต่วันที่ 2-23 มีนาคม 2565 เวลา 18.00-22.00 น. โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ วันละ 600 คน และวอล์กอิน วันละ 400 คน (ปิดรับคิว 21.00 น.) ณ ศูนย์วัคซีน BMV Night ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) เขตบางพลัด 

          ข้อมูลเพิ่มเติม : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ฉีดวัคซีน AIS

ฉีดวัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : AIS

          เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนมาบุญครอง ชั้น 4 โซน A โดยจะสามารถเลือกวัน-เวลาที่ต้องการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่

          ข้อมูลเพิ่มเติม : AIS

TRUE

ฉีดวัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : TRUE

          เปิดลงทะเบียนวัคซีนเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนมาบุญครอง ชั้น 4 โซน IT โดยรับวัคซีนได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565 สามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

          1. ระบบ USSD กด *707# โทร. ออก เฉพาะเลขหมายทรูมูฟ เอช เท่านั้น

          2. เว็บไซต์ trueid.net

          3. QR Code ในภาพโปสเตอร์

          ข้อมูลเพิ่มเติม : เฟซบุ๊ก TrueMove H  

DTAC

          ดีแทค เปิดลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 3 และเข็ม 4 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

          1. ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 1, 2 และ 3 เข้าทางถนนกำแพงเพชร สำหรับคนไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีดกระตุ้นด้วยไฟเซอร์ หรือแอสตร้าเซนเนก้า 
          - เข็มที่ 3 เริ่มฉีดตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 2565
          - เข็มที่ 4 เริ่มฉีดตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565

          2. ศูนย์วัคซีนแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 บริการฉีดทั้งเข็ม 3 และเข็ม 4 เริ่มฉีดตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565

          3. ศูนย์ฉีดวัคซีน MBK Center (ห้างมาบุญครอง) ชั้น 4 บริการฉีดทั้งเข็ม 3 และเข็ม 4 เริ่มฉีดตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565

          สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่  

          ข้อมูลเพิ่มเติม : DTAC  

NT

ฉีดวัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : ntplc.co.th

          เปิดลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 3 และเข็ม 4 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

          1. ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 1, 2 และ 3 เข้าทางถนนกำแพงเพชร เริ่มฉีดตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565

          2. ศูนย์วัคซีนแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 เริ่มฉีดตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565

          3. ศูนย์ฉีดวัคซีน MBK Center (ห้างมาบุญครอง) ชั้น 4 เริ่มฉีดตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565

          สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่  

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ntplc.co.th 

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

วัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

          โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม Booster สำหรับบุคคลทั่วไป ฟรี เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

          สแกน QR Code ในรูปภาพเพื่อลงทะเบียน หรือ คลิก   

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง  

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

วัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

          โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์ ฟรี ! โดยพิจารณาจากประวัติการได้รับวัคซีน ลงทะเบียนโทร. 02-1800-201 ต่อ 103, 104 หรือ inbox facebook โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ในวันราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-11.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
 

ฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 นนทบุรี

ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ (กฟผ.บางกรวย) เข็ม 3

วัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : นนท์พร้อม

          นนท์ booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ (เข็มกระตุ้น)  ลงทะเบียนได้ ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 24-29 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) โดยฉีดวัคซีนวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น.  จำนวน 1,000 คน

          ข้อมูลเพิ่มเติม : นนท์พร้อม  

ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ (กฟผ.บางกรวย) เข็ม 4

วัคซีนเข็ม 4

ภาพจาก : นนท์พร้อม

         นนท์ booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 4 เป็นไฟเซอร์ (เข็มกระตุ้น)  ลงทะเบียนได้ ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 24-29 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) โดยฉีดวัคซีนวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น.  จำนวน 1,000 คน

         ข้อมูลเพิ่มเติม : นนท์พร้อม  

Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต (โมเดอร์นา)

วัคซีนเข็ม 4

ภาพจาก : นนท์พร้อม

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดฉีดวัคซีนเข็ม 4 เป็น Moderna (booster) เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น โดยลงทะเบียน ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 24-30 มีนาคม เวลา 17.00 น. และฉีดวัคซีนที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 3,500 คน ตั้งแต่ 13.00-15.00 น. 

          ข้อมูลเพิ่มเติม : นนท์พร้อม 

นนท์พร้อมพลัส

ฉีดวัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

          เปิดรับลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนเข็ม 3 และเข็ม 4 เดือนมีนาคม 2565 ที่นี่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

          สถานที่ฉีด : 
          * เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ วันที่ 7, 8, 15, 21, 22, 28 และ 29 มีนาคม 2565 รับบัตรคิว ณ อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.
          * เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ วันที่ 17, 18, 24, 25 และ 31 มีนาคม 2565 บุคคลทั่วไปรับบัตรคิว ณ ลานจอดรถ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท็อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟต์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 รับบัตรคิวหน้าจุดฉีดวัคซีน

          ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

วัคซีนเข็ม 4

ภาพจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

          เปิดลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา เข็ม 3 และ 4 โดยสแกน QR CODE ในภาพเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า และเข้าฉีดวัคซีนวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 1,000 คน เวลา 10.00-15.00 น. 

          ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

โรงพยาบาลศรีธัญญา

ฉีดวัคซีนโควิด

ภาพจาก : โรงพยาบาลศรีธัญญา

          เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1-4 วันละ 300 คน เฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในเดือนมีนาคม 2565 ช่วงเวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์วัคซีนเฉพาะกิจ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลศรีธัญญา

ฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 ปทุมธานี

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ฉีดวัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

          เปิด Walk in ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1-4 ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 อาคารบริการ วันละ 300 คน 

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

วัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

          เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในเดือนมีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว โดยสามารถสแกน QR Code ในภาพเพื่อลงทะเบียน ในเวลา 09.30-21.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการจองหลังผ่านไป 4 วัน

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว  

ฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 สมุทรปราการ

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 4

ภาพจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดฉีดวัคซีนแบบ Walk in โมเดอร์นา เข็มที่ 1, 2, 3 และ 4 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 (สำหรับเข็ม 1, 2 เปิดให้บริการถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565 เท่านั้น) โดยเปิดรับคิวตั้งแต่เวลา 07.30 น. จำนวน 1,200 คน/วัน ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่จุดฉีดวัคซีนริมเขื่อน ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 

          ข้อมูลเพิ่มเติม : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

บิ๊กซี สมุทรปราการ

           เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนไฟเซอร์ หรือแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1, 2, 3 และ 4 ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 2,000 คน/วัน โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวได้ ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็ม 
 
           สถานที่และเวลาฉีด : ลานจอดรถ ชั้น 3 บิ๊กซี (สมุทรปราการ) ตรงข้ามโรบินสัน ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-15.00 น.

           ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

วัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

          โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย บริการวันละ 200 คน เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทางออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565 สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือ ที่นี่

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ  

สถาบันราชประชาสมาสัย

วัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : สถาบันราชประชาสมาสัย

          ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เดือนมีนาคม 2565 ฟรี ในวันที่ 1, 7-8, 14-15, 21-22 และ 28-29 มีนาคม 2565 รับวันละ 250 คน โดยลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ ที่นี่  

          ข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันราชประชาสมาสัย  

ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบัวโรย

วัคซีนเข็ม 4

ภาพจาก : โรงพยาบาลบางเสาธง

          โรงพยาบาลบางเสาธง เปิด Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบัวโรย เข็ม 1, 2, 3 และเข็ม 4 ในวันที่ 3-4, 10-11, 17-18, 21, 24-25, 28 และ 31 มีนาคม 2565 เวลา 07.00-15.00 น. รับวันละ 1,000 คิว

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลบางเสาธง

ฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 นครปฐม

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เข็ม 3)

วัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

          ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มกระตุ้น ไฟเซอร์ สามารถลงทะเบียนนัดหมายได้ ที่นี่ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จนกว่าจะเต็มจำนวน สถานที่ฉีด ณ ศูนย์วัคซีน ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา นครปฐม

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เข็ม 4)

วัคซีนเข็ม 4

ภาพจาก : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

          ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีน COVID-19 เข็ม 4 สำหรับท่านที่ครบเกณฑ์แล้ว สามารถลงทะเบียนนัดหมายได้ ที่นี่

          เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 จนกว่าจะเต็มจำนวน ฉีดวัคซีน ณ ศูนย์วัคซีน ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา นครปฐม

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โรงพยาบาลนครปฐม

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 4

ภาพจาก : โรงพยาบาลนครปฐม

          เปิดฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3 และ 4 แบบ Walk in ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา วันละ 2,000 คน ในวัน-เวลาดังนี้
            - วันพุธที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 มีนาคม 2565
            - วันศุกร์ที่ 4 และ 18 มีนาคม 2565

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลนครปฐม

ฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 นครนายก

โรงพยาบาลองครักษ์

วัคซีนเข็ม 3

ภาพจาก : โรงพยาบาลองครักษ์

           โรงพยาบาลองครักษ์ เชิญเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 แบบ Walk in ในวันที่ 3, 10, 17, 24 และ 31 มีนาคม เวลา 08.00-11.00 น. ณ โรงพยาบาลองครักษ์ รับ 500 คิว/วัน

           ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลองครักษ์
 

* หมายเหตุ : อัปเดตล่าสุดวันที่ 28 มีนาคม 2565
 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : CVC กลางบางซื่อ, เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลศิริราช, เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, เฟซบุ๊ก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, เฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี, เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลสมุทรปราการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครAISTRUEDTACntplc.co.thสถานเสาวภา สภากาชาดไทย, นนท์พร้อม (1), (2), (3), (4)โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันราชประชาสมาสัยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลบางเสาธงโรงพยาบาลองครักษ์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการโรงพยาบาลนครปฐมโรงพยาบาลธนบุรี 2กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์สถาบันราชานุกูล   

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เช็กจุดฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 เดือนมีนาคม ใน กทม. และปริมณฑล Walk in หรือลงทะเบียนที่ไหนได้บ้าง อัปเดตล่าสุด 29 มีนาคม 2565 เวลา 14:30:46 23,324 อ่าน
TOP