x close

ออกท่ามวยไทย หมัด-เข่า-ศอก ช่วยหุ่นฟิต


มวยไทย


วิจัยพบออกท่ามวยไทย "หมัด-เข่า-ศอก" ช่วยหุ่นฟิต หัวใจ-ปอด-หลอดเลือดทำงานดีขึ้น (ธรรมลีลา)

          จากรายงานองค์การอนามัยโลกในปี 2551 พบว่า โรคอ้วนลงพุง ที่เกิดจากการสะสมอาหารในร่างกายในรูปของไขมัน โดยเฉพาะบริเวณรอบเอว เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้แก่ โรคเบาหวานร้อยละ 58 โรคหัวใจขาดเลือด ร้อยละ 21 และโรคมะเร็งบางชนิด ร้อยละ 8-42

          ทั้งนี้จากการสำรวจมาตรฐานเส้นรอบเอวของคนไทย ซึ่งผู้ชายไม่ควรเกิน 90 ซม. และหญิงไม่เกิน 80 ซม. พบว่ามีผู้ที่มีเส้นรอบเอวเกินมาตรฐานมากถึง 9 ล้านคน ในจำนวนนี้กลายเป็นคนอ้วนลงพุงไปแล้วกว่า 6 ล้านคน ซึ่งเส้นรอบเอวที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 5 ซม. จะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน 3-5 เท่า และเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดได้ประมาณ 5 เท่า สธ.จึงได้เร่งส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกายมากขึ้น


มวยไทย

          ล่าสุดสธ.ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวคิดในการสร้างรูปแบบการออกกำลังกายทางเลือก โดยนำภูมิปัญญามวยไทย คือ การใช้หมัด เท้า เข่า ศอก มาเป็นท่าในการออกกำลังกาย ซึ่งจากการวิจัยในกลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้สูงอายุ ทำสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30-40 นาที เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าทำให้ทุกกลุ่มมีสมรรถภาพร่างกายดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกฝนจิตใจให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง อดทน รวมทั้งมีความภาคภูมิใจและรักความเป็นไทยมากขึ้นด้วย

          การออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย เป็นการออกกำลังกายที่สามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย มีผลให้ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ หัวใจ ปอดและหลอดเลือด ทำงานดีขึ้น


                    เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย

                           คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ออกท่ามวยไทย หมัด-เข่า-ศอก ช่วยหุ่นฟิต อัปเดตล่าสุด 16 ธันวาคม 2556 เวลา 16:43:48 3,407 อ่าน
TOP