ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ใครเข้าข่ายบ้าง ไปเช็กด่วน


         กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สปสช. ประกาศฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 3.5 ล้านโดส ให้กับประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยง เริ่ม 1 มิถุนายน นี้

         ไข้หวัดใหญ่

         วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เว็บไซต์ ศูนย์ข่าว สปสช. รายงานว่า นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ ในปี 2561 ทาง สปสช. ได้จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลใหม่ 3.5 ล้านโดส ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการ เพื่อฉีดให้กับประชาชนทุกสิทธิที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด

         โดยประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการรัฐและเอกชน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

สำหรับประชาชน  7 กลุ่มเสี่ยงในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือ

         1. หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

         2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ขวบ 

         3. ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

         4. ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป

         5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

         6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ

         7. โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (>100 กก./ BMI>35 kg/m²)


         ทั้งนี้ เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า วัคซีนที่เตรียมฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงฤดูกาลใหม่นี้ เป็นวัคซีนเชื้อตายที่ได้ผลดี ไม่มีปัญหากลายพันธุ์และมีความปลอดภัย ใช้ในประเทศไทยมากว่า 10 ปีแล้ว ทั้งคุ้มค่ากว่าวัคซีน 4 สายพันธุ์ ที่เพิ่งมีการให้บริการฉีดในภาคเอกชน โดยเพิ่มสายพันธุ์ชนิด B/วิคตอเรีย ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่าพบน้อยที่สุด มีความชุกเพียงร้อยละ 5 ดังนั้นในด้านประสิทธิภาพความครอบคลุมระหว่างวัคซีน 3 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์ ทางการแพทย์ถือว่ามีความใกล้เคียง ไม่จำเป็นต้องใช้วัคซีน 4 สายพันธุ์ ที่มีราคาสูงกว่า 2-3 เท่า

         อย่างไรก็ตาม การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนมีผลช่วยป้องกันได้ร้อยละ 60-70 ดังนั้นการดูแลตนเองด้วยการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตนเองจากการสัมผัสผู้ที่ป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ การทำร่างกายให้แข็งแรง กินอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพและล้างมือให้สะอาด ยังเป็นมาตรการที่จำเป็นทั้งกับกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

ข้อมูลและภาพจาก
nhsonews.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ใครเข้าข่ายบ้าง ไปเช็กด่วน โพสต์เมื่อ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:41:01 21,608 อ่าน
TOP