x close

วิธีกินฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด 19 ควรใช้อย่างไร ต้องกินวันละเท่าไร

          ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่ช่วยรักษาโควิด 19 ได้ แต่ควรใช้ในปริมาณเท่าไรถึงจะเห็นผลและปลอดภัย นาทีนี้ต้องรู้ให้ชัด
          จากที่มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ให้ฟ้าทะลายโจรเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร โดยระบุให้ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรใช้กับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย และทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้ระบุคู่มือการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด 19 เอาไว้ ดังนั้นเรามาศึกษากันสักหน่อยดีกว่าว่า ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิดได้อย่างไร และควรใช้ในปริมาณเท่าไรเพื่อบรรเทาอาการโควิด
ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิดได้อย่างไร
ฟ้าทะลายโจร

          จากเอกสารข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อการรักษาโควิด 19 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุว่า ฟ้าทะลายโจรมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ คือ แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโควิด 19 (SARS-CoV-2) ในเซลล์เนื้อเยื่อ แต่ไม่มีผลยับยั้งการเข้าเซลล์

          นอกจากนี้ข้อมูลวิจัยการใช้ยาฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ในปริมาณที่กำหนดรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย พบว่า มีผลข้างเคียงน้อย และมีประโยชน์ในการรักษาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการและผู้มีอาการน้อย (ปอดยังไม่อักเสบ) โดยช่วยระงับไม่ให้โรครุนแรงขึ้น ช่วยให้หายจากโควิดโดยไม่เกิดปอดอักเสบได้ ซึ่งกลไกที่เกี่ยวข้องในการรักษาโควิดของฟ้าทะลายโจรมี 3 กลไก ดังนี้

          1. ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส (Virostatic) ไม่มีฤทธิ์ป้องกันการเข้าเซลล์หรือกำจัดไวรัส

          2. ลดการอักเสบ ซึ่งมีผลในการลดไข้ ลดอาการหวัด ไอ เจ็บคอ

          3. ปรับภูมิคุ้มกัน

กลุ่มผู้ป่วยโควิดแบบไหนควรใช้ฟ้าทะลายโจร

          โดยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ควรจะได้รับการรักษาด้วยยาฟ้าทะลายโจร แบ่งออกได้ดังนี้

1. ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 และไม่มีข้อห้ามในการใช้ฟ้าทะลายโจร ภายใต้เงื่อนไข คือ

          - ผู้ป่วยโควิด 19 ที่ไม่แสดงอาการหรืออาการน้อย

          - ผู้ป่วยโควิด 19 ที่อาการไม่รุนแรง ไม่น่ามีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ COVID 19 ที่รุนแรง ไม่มีโรคร่วมที่สำคัญ และไม่มีข้อห้ามต่อการใช้ฟ้าทะลายโจร

2. ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะติดเชื้อ โดยพิจารณาเช่นเดียวกับข้อ 1 โดยไม่ต้องรอผลการตรวจหาไวรัส

ฟ้าทะลายโจรควรใช้ปริมาณเท่าไร
ในการรักษาโควิด 19
          สำหรับการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด 19 เพื่อให้ช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสในเซลล์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำให้ผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีน้ำหนักตัว 50 กิโลกรัมขึ้นไป รับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ในปริมาณ 180 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งกินวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน และไม่เกินนี้ โดยให้เริ่มยาเร็วที่สุดหลังทราบว่าติดเชื้อ
ฟ้าทะลายโจร

          ทั้งนี้ สามารถใช้ฟ้าทะลายโจรทั้งในรูปแบบยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร และยาผงบดฟ้าทะลายโจร โดยต้องให้ได้ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ที่ใกล้เคียงกับ 180 มิลลิกรัมต่อวัน เช่น

     * ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร หรือยาผงบดฟ้าทะลายโจร ชนิดแคปซูล ซึ่งมีการระบุปริมาณ “สารแอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่า 12 มิลลิกรัมต่อแคปซูล” ให้กินครั้งละ 5 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง

     * ยาผงบดฟ้าทะลายโจร ชนิดแคปซูล ระบุ % เช่น “สารแอนโดรกราโฟไลด์ ไม่น้อยกว่า 2%” (สําหรับขนาด 400 มิลลิกรัมต่อแคปซูล เมื่อคํานวณเป็นปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์จะได้ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิกรัมต่อแคปซูล) ให้กินครั้งละ 7 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง

          อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ฉลากไม่ได้ระบุปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ ไม่แนะนําให้นํามาใช้รักษาโควิด แต่สามารถใช้ลดไข้ แก้เจ็บคอ บรรเทาอาการหวัด หรือแก้ท้องเสียแบบไม่ติดเชื้อได้ โดยรับประทานตามคำแนะนำการใช้บนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

          หรือสามารถตรวจสอบปริมาณสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ได้ ที่นี่ สำหรับสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มี อย. นะคะ 

          ในส่วนผู้ป่วยเด็กนั้น ล่าสุดตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับปรับปรุง วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ระบุว่า ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะแนะนำการใช้ในเด็กเพื่อรักษาโควิด 19 จึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้
ข้อควรระวังในการใช้ฟ้าทะลายโจร

          สมุนไพรฟ้าทะลายโจรก็มีข้อควรระวังในการใช้ด้วยเช่นกัน ดังนี้

     - ควรใช้ฟ้าทะลายโจรตามคำแนะนำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไม่ควรซื้อมารับประทานเอง

     - สำหรับการรักษาหวัด ควรใช้ฟ้าทะลายโจรที่มีสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ในปริมาณ 60 มิลลิกรัมต่อวัน ติดต่อกันไม่เกิน 3 วัน

     - ผู้ป่วยโควิด รับประทานสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ในปริมาณ 180 มิลลิกรัมต่อวัน ติดต่อกันไม่เกิน 5 วัน

     - ผู้ป่วยที่พบว่าติดเชื้อ ควรได้รับยาฟ้าทะลายโจรภายในเวลา 72 ชั่วโมง หลังรับเชื้อ เพื่อให้ได้ผลดีในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสในเซลล์

     - การใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ที่มีโรคเรื้อรังที่รักษาอยู่ ต้องปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เสมอ

     - หากใช้ขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่าที่แนะนํา อาจทําให้แขน-ขามีอาการชาหรืออ่อนแรง และผลข้างเคียงอื่น ๆ

ฟ้าทะลายโจร มีผลข้างเคียงอะไรบ้าง

          อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ฟ้าทะลายโจรอาจพบได้บ้างแต่ก็น้อย โดยมีอาการดังนี้

     - อาจทําให้เกิดอาการเบื่ออาหาร มวนท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น อ่อนเพลีย กรณีที่มีอาการมาก เมื่อหยุดยาก็จะหายเป็นปกติ

     - ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการแพ้ เช่น ผื่น ลมพิษ หน้าบวม ให้หยุดยา กินยาแก้แพ้ พบแพทย์ และห้ามใช้ยานี้อีก

     - ถ้ามีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ความดันต่ำ ให้นั่งหรือนอนพัก อาการจะดีขึ้นใน 30 นาที

     - หากใช้เกินขนาด-ติดต่อหลายวันเกินกว่าคำแนะนำ อาจมีอาการแขน-ขาชา อ่อนแรง

ฟ้าทะลายโจร ไม่ควรใช้กับใครบ้าง
ฟ้าทะลายโจร

          เนื่องจากฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญ จึงมีข้อจำกัดการใช้ฟ้าทะลายโจรในกลุ่มบุคคลต่อไปนี้

     - ผู้ป่วยเด็กเล็ก

     - ผู้มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร หรือแพ้สารประกอบในฟ้าทะลายโจร

     - หญิงตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ เพราะฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ทำให้มดลูกบีบตัว อาจเสี่ยงต่อการแท้งหรือคลอดก่อนกำหนด หรือทารกผิดปกติ

     - หญิงให้นมบุตร

     - ผู้ป่วยโรคตับ โรคไต 

     - ไม่ควรใช้ร่วมกับยากันเลือดเป็นลิ่ม (Anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (Antiplatelets) เช่น ยาวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

     - ไม่ควรใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

     - ไม่ควรใช้ร่วมกับยาที่ผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4

กินฟ้าทะลายโจรป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ไหม
          เป็นประเด็นที่คนสนใจกันมาก ๆ เพราะเห็นว่าฟ้าทะลายโจรช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ ทว่าสำหรับการกินฟ้าทะลายโจรป้องกันการติดเชื้อไม่ได้ช่วยและไม่เกิดประโยชน์อันใด อีกทั้งแพทย์แผนไทยก็ไม่แนะนำให้กินเพื่อจุดประสงค์นี้ด้วย เนื่องจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรไม่มีฤทธิ์ป้องกันเชื้อเข้าเซลล์ แต่ช่วยในกรณีที่เชื้อเข้าเซลล์มาแล้ว มีการติดเชื้อในร่างกายแล้วต่างหาก ดังนั้นจึงไม่ควรกินฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกันการติดโควิด 19 นะคะ
          สมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันมานาน และมีให้ซื้อรับประทานบรรเทาอาการป่วยโดยเฉพาะอาการหวัดกันอย่างสะดวก ทว่าสำหรับการใช้รักษาโควิด 19 ควรให้แพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย ที่ทำการรักษา เป็นคนจ่ายยา หรือแนะนำจำนวนโดสสำหรับรับประทานรักษาอาการโควิด 19 เท่านั้น เพราะเป็นเคสที่ใช้สารสำคัญในปริมาณสูง และเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการรักษา

บทความที่เกี่ยวข้องกับฟ้าทะลายโจร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีกินฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด 19 ควรใช้อย่างไร ต้องกินวันละเท่าไร อัปเดตล่าสุด 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:02:08 142,211 อ่าน
TOP