x close

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน 2567 ราคาเท่าไรในแต่ละแห่ง เช็กเลย

           ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน 2567 แต่ละแห่งราคาเท่าไร ไว้ประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตเผื่อเจ็บป่วยขึ้นมา รู้ไว้เพื่อความอุ่นใจ
           ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เชื่อว่าทุกคนอยากมีสุขภาพดี แต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ รวมทั้งอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง ซึ่งถ้าต้องไปรักษาเป็นผู้ป่วยใน โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน การทราบค่าห้องพักโดยประมาณก็จะทำให้เราคาดการณ์รายจ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ดังนั้น วันนี้เราจึงรวบรวมอัตราค่าห้องของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ มาบอกให้ทราบกัน ลองเช็กเลยว่ามีที่ไหนบ้าง

นอนโรงพยาบาล มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ค่าห้องโรงพยาบาล

          หากต้องนอนรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง สำหรับคนที่ไม่มีประกันสุขภาพหรือมีประกันสุขภาพแต่ค่าห้องไม่ครอบคลุมทั้งหมด อาจต้องคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละคืนที่พักรักษาตัวเพื่อเตรียมเงินให้พร้อม 

          สำหรับการนอน 1 คืน ถ้าไม่รวมค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และค่าอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ แล้ว จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องห้องพัก ค่าอาหาร ค่าบริการของโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ซึ่งบางแห่งรวมค่าอาหารและค่าบริการเบ็ดเสร็จอยู่ในค่าห้องด้วย แต่บางแห่งอาจคิดแยกต่างหาก

          ทั้งนี้ ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนมีอยู่หลายราคา ขึ้นอยู่กับลักษณะของห้อง เช่น เป็นห้องรวม ห้องคู่ ห้องเดี่ยว ห้องพิเศษ ห้อง VIP ฯลฯ รวมทั้งเกรดของโรงพยาบาลที่ทำให้โรงพยาบาลบางแห่งมีราคาสูงกว่าโรงพยาบาลทั่วไป แลกมากับขนาดห้องที่กว้างขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น เป็นต้น เรามาเช็กดูกันดีกว่าว่าแต่ละโรงพยาบาลมีค่าห้องเท่าไรกันบ้าง

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน ปี 2567

           ในที่นี้เราจะคัดมาเฉพาะห้องเดี่ยวมาตรฐานของแต่ละโรงพยาบาล และห้องที่มีราคาสูงที่สุดของโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลกรุงเทพ

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง 150,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

2. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวซูพีเรีย 5,400 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษแกรนด์ VIP 8,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

3. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ ค่าห้อง 2,800 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,000 บาท ค่าอาหาร 500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,200 บาท รวม 6,500 บาท

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง (VIP) Platinum ค่าห้อง 6,000 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,400 บาท ค่าอาหาร 500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,700 บาท รวม 10,600 บาท

4. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

ค่าห้องโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค

ภาพจาก : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Silver 7,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : VIP Platinum 10,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

5. โรงพยาบาลคามิลเลียน

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลคามิลเลียน

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 4,400 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องเดี่ยวพิเศษ 5,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

6. โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 4,520-5,020 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 6,740-8,040 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

7. โรงพยาบาลธนบุรี

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลธนบุรี

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องธรรมดา 5,620 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องซิลค์ 17,230 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

8. โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา (ธนบุรี 2)

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลธนบุรี 2

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวเดอลุกซ์ 5,550-5,750 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 7,230-7,730 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

9. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 4,210-4,410 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 5,710 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

10. โรงพยาบาลนวเวช

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลนวเวช

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องดีลักซ์ 7,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสวีต 9,900 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

11. โรงพยาบาลนนทเวช

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลนนทเวช

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Superior 7,560-8,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VIP First Class 10,960 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

12. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว (Standard) 5,900 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสูท 3 ห้อง (Suite Room) 19,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

13. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเตียงเดี่ยวธรรมดา 14,700 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพรีเมียร์ รอยัล 75,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

14. โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว Premier Room 5,450 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร) 

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP Suite 7,450 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

15. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Regent Adult ค่าห้อง 4,900 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,900 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,700 บาท ไม่รวมค่าอาหาร รวม 9,500 บาท
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Ambassador Adult ค่าห้อง 9,500 บาท ค่าบริการพยาบาล 3,500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 3,000 บาท ไม่รวมค่าอาหาร รวม 16,000 บาท

16. โรงพยาบาลปิยะเวท

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลปิยะเวท

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard Room 6,170 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง President Room 17,350 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 

17. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 4,340 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Exclusive 8,790 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

18. โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 6,580-9,280 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Family Room Premium Ward 21,080 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

19. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยวมาตรฐาน 4,430 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VIP Platinum Room 8,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

20. โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 5,060 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพรีเมียมพิเศษ 12,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

21. โรงพยาบาลพญาไท

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลพญาไท

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Gold 6,345 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Suite 11,045-13,045 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ)

22. โรงพยาบาลพญาไท 2

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลพญาไท 2

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Gold A 7,387 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Prestige-VIP 22,625 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ)

23. โรงพยาบาลพญาไท 3

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลพญาไท 3

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Platinum 6,400 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : Presidential Suite 23,200 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ)

24. โรงพยาบาลพระราม 9

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลพระราม 9

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพัก Private 8,000 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพัก Suite 26,000 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ)

25. โรงพยาบาลเพชรเวช

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเพชรเวช

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษ 5,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

26. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องดีลักซ์ 4,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 5,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

27. โรงพยาบาลเมดพาร์ค

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพัก Executive 11,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพัก Royal River Suite 122,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

28. โรงพยาบาลรามคำแหง

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลรามคำแหง

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 3,700-4,000 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องแพลทินัม 13,500 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ)

29. โรงพยาบาลลาดพร้าว

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลลาดพร้าว

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ 5,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสวีต 9,400 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

30. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Deluxe 4,200-6,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 6,100-8,600 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

31. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 4,950 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Grand VIP 7,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

32. โรงพยาบาลวิภาราม

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลวิภาราม

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 6,090 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 7,710 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

33. โรงพยาบาลวิภาวดี

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลวิภาวดี

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 5,060 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP Suite 11,060 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

34. โรงพยาบาลเวชธานี

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเวชธานี

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง PREMIUM WARD-SINGLE 7,600-7,800 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง ROYAL SUITE 22,700 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

35. โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว Superior Room ค่าห้อง 3,700 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,500 บาท รวม 7,700 บาท
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษเดี่ยว VIP Room ค่าห้อง 8,000 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 2,000 บาท รวม 12,500 บาท

36. โรงพยาบาลศิครินทร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลศิครินทร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว Standard 5,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Royal Suite 13,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

37. โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 3,800 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VVIP 18,500 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

38. โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ 3,300 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 5,200 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

39. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Superior Intelligent 9,200 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Grand Royal Suite 40,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

40. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องสแตนดาร์ด อินเตอร์ 6,600 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการพยาบาล แต่ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าอาหาร)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องเพรสซิเด้นท์ สวีต 16,200 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการพยาบาล แต่ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าอาหาร)

41. โรงพยาบาลสุขุมวิท

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลสุขุมวิท

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Deluxe Room 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Corner Suite Room 9,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

42. โรงพยาบาลหัวเฉียว

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลหัวเฉียว

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 4,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VVIP 10,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

43. โรงพยาบาลเอกชัย

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเอกชัย

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Superior 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VVIP 14,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น แนะนำให้สอบถามข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนนะคะ

บทความที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล ประกันสุขภาพ

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 9 มกราคม 2567

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค, โรงพยาบาลคามิลเลียน, โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน, โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลธนบุรี 2, โรงพยาบาลนวมินทร์ 9, โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์, โรงพยาบาลปิยะเวท, โรงพยาบาลเปาโล เกษตร, โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน, โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4, โรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลพญาไท 2, โรงพยาบาลพญาไท 3, โรงพยาบาลพระราม 9, โรงพยาบาลเมดพาร์ค, โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม, โรงพยาบาลวิภาราม, โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา, โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์, สมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลหัวเฉียว, โรงพยาบาลนวเวช, โรงพยาบาลนนทเวช, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, โรงพยาบาล เปาโล รังสิต, โรงพยาบาลเพชรเวช, โรงพยาบาลแพทย์รังสิต, โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย, โรงพยาบาลวิภาราม, โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล, โรงพยาบาลสุขุมวิท, โรงพยาบาลเอกชัย
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน 2567 ราคาเท่าไรในแต่ละแห่ง เช็กเลย อัปเดตล่าสุด 9 มกราคม 2567 เวลา 23:49:55 405,694 อ่าน
TOP