x close

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน 2566 ราคาเท่าไรในแต่ละแห่ง เช็กเลย

           ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน 2566 แต่ละแห่งราคาเท่าไร ไว้ประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตเผื่อเจ็บป่วยขึ้นมา รู้ไว้เพื่อความอุ่นใจ
           ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เชื่อว่าทุกคนอยากมีสุขภาพดี แต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ รวมทั้งอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง ซึ่งถ้าต้องไปรักษาเป็นผู้ป่วยใน โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน การทราบค่าห้องพักโดยประมาณก็จะทำให้เราคาดการณ์รายจ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ดังนั้น วันนี้เราจึงรวบรวมอัตราค่าห้องของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ มาบอกให้ทราบกัน ลองเช็กเลยว่ามีที่ไหนบ้าง

นอนโรงพยาบาล
มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

          หากต้องนอนรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง สำหรับคนที่ไม่มีประกันสุขภาพหรือมีประกันสุขภาพแต่ค่าห้องไม่ครอบคลุมทั้ังหมด อาจต้องคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละคืนที่พักรักษาตัว เพื่อเตรียมเงินให้พร้อม 

          สำหรับการนอน 1 คืน ถ้าไม่รวมค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และค่าอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ แล้ว จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องห้องพัก ค่าอาหาร ค่าบริการของโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ซึ่งบางแห่งรวมค่าอาหารและค่าบริการเบ็ดเสร็จอยู่ในค่าห้องด้วย แต่บางแห่งอาจคิดแยกต่างหาก

          ทั้งนี้ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนมีอยู่หลายราคา ขึ้นอยู่กับลักษณะของห้อง เช่น เป็นห้องรวม ห้องคู่ ห้องเดี่ยว ห้องพิเศษ ห้อง VIP ฯลฯ รวมทั้งเกรดของโรงพยาบาลที่ทำให้โรงพยาบาลบางแห่งมีราคาสูงกว่าโรงพยาบาลทั่วไป แลกมากับขนาดห้องที่กว้างขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น เป็นต้น เรามาเช็กดูกันดีกว่าว่าแต่ละโรงพยาบาลมีค่าห้องเท่าไรกันบ้าง

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน ปี 2566

           ในทีนี้เราจะคัดมาเฉพาะห้องเดี่ยวมาตรฐานของแต่ละโรงพยาบาล และห้องที่มีราคาสูงที่สุดของโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลกรุงเทพ

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง 150,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

2. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวซูพีเรีย 6,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษแกรนด์ VIP 10,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

3. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ ค่าห้อง 2,500 บาท ค่าบริการพยาบาล 1,900 บาท ค่าอาหาร 500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,100 บาท รวม 6,000 บาท

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง (VIP) Platinum ค่าห้อง 5,600 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,400 บาท ค่าอาหาร 500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,700 บาท รวม 10,200 บาท

4. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 6,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : VIP Platinum 10,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

5. โรงพยาบาลคามิลเลียน

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลคามิลเลียน

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 4,400 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องเดี่ยวพิเศษ 5,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

6. โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 4,430-4,930 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด :  ห้อง VIP 6,660-7,960 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

7. โรงพยาบาลธนบุรี

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลธนบุรี

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องธรรมดา 5,620 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องซิลค์ 17,230 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

8. โรงพยาบาลธนบุรี 2

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลธนบุรี 2

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวเดอลุกซ์ 5,350-5,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 7,000-7,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

9. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 3,280-3,680 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 5,380 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

10. โรงพยาบาลนวเวช

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลนวเวช

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องดีลักซ์ 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสวีท 6,500-7,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

11. โรงพยาบาลนนทเวช

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลนนทเวช

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Superior 7,560-8,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VIP First Class 10,960 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

12. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องซูพีเรีย 5,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสูท 3 ห้อง (Suite Room) 13,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

13. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเตียงเดี่ยวธรรมดา 14,140 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพรีเมียร์ รอยัล 75,060 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

14. โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว Premier Room 4,330 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร) 

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP Suite 9,330 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

15. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Regent Adult ค่าห้อง 4,900 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,900 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,700 บาท ไม่รวมค่าอาหาร รวม 9,500 บาท
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Ambassador Adult ค่าห้อง 9,500 บาท ค่าบริการพยาบาล 3,500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 3,000 บาท ไม่รวมค่าอาหาร รวม 16,000 บาท

16. โรงพยาบาลปิยะเวท

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลปิยะเวท

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard Room 5,760 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง President Room 17,160 บาท  (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 

17. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 4,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Exclusive 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

18. โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 5,450-8,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Family Room Premium Ward 20,050 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

19. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 4,430-6,530 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VIP Platinum Room 8,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

20. โรงพยาบาล เปาโล รังสิต

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาล เปาโล รังสิต

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 5,060 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพรีเมียมพิเศษ 12,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

21. โรงพยาบาลพญาไท

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลพญาไท

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Gold 6,115 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Suite 10,400-12,400 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

22. โรงพยาบาลพญาไท 2

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลพญาไท 2

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Gold A 7,400 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Prestige-VIP 22,625 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

23. โรงพยาบาลพญาไท 3

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลพญาไท 3

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Platinum 6,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : Presidential Suite 23,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

24. โรงพยาบาลพระราม 9

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลพระราม 9

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพัก Private 8,000 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพัก Suite 26,000 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

25. โรงพยาบาลเพชรเวช

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเพชรเวช

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษ 4,810 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

26. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องดีลักซ์ 4,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 5,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

27. โรงพยาบาลเมดพาร์ค

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพัก Executive 11,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพัก Royal River Suite 122,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

28. โรงพยาบาลรามคำแหง

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลรามคำแหง

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 3,200-3,500 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องแพลทตินั่ม 11,500 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

29. โรงพยาบาลลาดพร้าว

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลลาดพร้าว

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ 4,700 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสวีท 8,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

30. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Deluxe 4,200-5,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 5,600-7,800 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

31. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 4,350 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 4850
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Grand VIP 7,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

32. โรงพยาบาลวิภาราม

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลวิภาราม

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 5,990 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 6,610 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

33. โรงพยาบาลวิภาวดี

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลวิภาวดี

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 4,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP Suite 8,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

34. โรงพยาบาลเวชธานี

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเวชธานี

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง PREMIUM WARD-SINGLE 7,100-7,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด :  ห้อง ROYAL SUITE 22,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

35. โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเวิลด์ซูพีเรีย ค่าห้อง 3,500 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,200 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,500 บาท รวม 7,200 บาท

36. โรงพยาบาลศิครินทร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลศิครินทร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว Standard 5,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Royal Suite 13,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

37. โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 2,900 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : Royal Suite with Lounge  8,700 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

38. โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ 3,300 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 5,100 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

39. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Superior Intelligent 9,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Grand Royal Suite 40,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

40. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องสแตนดาร์ด อินเตอร์ 6,600 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการพยาบาล แต่ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าอาหาร)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องเพรสซิเด้นท์ สวีท 16,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการพยาบาล แต่ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าอาหาร)

41. โรงพยาบาลสุขุมวิท

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลสุขุมวิท

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Deluxe Room 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Corner Suite Room 9,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

42. โรงพยาบาลหัวเฉียว

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลหัวเฉียว

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 3,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VVIP 8,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

43. โรงพยาบาลเอกชัย

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเอกชัย

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Studio 3,700 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VVIP 12,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นแนะนำให้สอบถามข้อมูลกับโรงพยาบาลก่อนนะคะ

บทความที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล ประกันสุขภาพ

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค, โรงพยาบาลคามิลเลียน, โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน, โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลธนบุรี 2, โรงพยาบาลนวมินทร์ 9, โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์, โรงพยาบาลปิยะเวท, โรงพยาบาลเปาโล เกษตร, โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน, โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4, โรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลพญาไท 2, โรงพยาบาลพญาไท 3, โรงพยาบาลพระราม 9, โรงพยาบาลเมดพาร์ค, โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม, โรงพยาบาลวิภาราม, โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา, โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์, สมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลหัวเฉียว, โรงพยาบาลนวเวช, โรงพยาบาลนนทเวช, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, โรงพยาบาล เปาโล รังสิต, โรงพยาบาลเพชรเวช, โรงพยาบาลแพทย์รังสิต, โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย, โรงพยาบาลวิภาราม, โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล, โรงพยาบาลสุขุมวิท, โรงพยาบาลเอกชัย
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน 2566 ราคาเท่าไรในแต่ละแห่ง เช็กเลย อัปเดตล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:30:10 257,589 อ่าน
TOP