x close

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน 2565 ราคาเท่าไรในแต่ละแห่ง เช็กเลย

           ถ้าเกิดป่วยขึ้นมาแล้วอยากนอนโรงพยาบาลเอกชน ลองมาดูค่าห้องโรงพยาบาลปี 2565 แต่ละแห่งราคาเท่าไร ไว้ประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตเพื่อความอุ่นใจ

           โรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งถ้าต้องไปรักษาเป็นผู้ป่วยใน โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน การทราบค่าใช้จ่ายโดยประมาณก็จะทำให้เราคาดการณ์รายจ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ดังนั้น วันนี้เราจึงรวบรวมอัตราค่าห้องของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ มาบอกให้ทราบกัน ลองเช็กเลยว่ามีที่ไหนบ้าง

นอนโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ค่าห้องโรงพยาบาล

          หากต้องนอนรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง สำหรับคนที่ไม่มีประกันสุขภาพหรือมีประกันสุขภาพแต่ค่าห้องไม่ครอบคลุมทั้ังหมด อาจต้องคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละคืนที่พักรักษาตัว เพื่อเตรียมเงินให้พร้อม 

          สำหรับการนอน 1 คืน ถ้าไม่รวมค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และค่าอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ แล้ว จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องห้องพัก ค่าอาหาร ค่าบริการของโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ซึ่งบางแห่งรวมค่าอาหารและค่าบริการเบ็ดเสร็จอยู่ในค่าห้องด้วย แต่บางแห่งอาจคิดแยกต่างหาก

          ทั้งนี้ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนมีอยู่หลายราคา ขึ้นอยู่กับลักษณะของห้อง เช่น เป็นห้องรวม ห้องคู่ ห้องเดี่ยว ห้องพิเศษ ห้อง VIP ฯลฯ รวมทั้งเกรดของโรงพยาบาลที่ทำให้โรงพยาบาลบางแห่งมีราคาสูงกว่าโรงพยาบาลทั่วไป แลกมากับขนาดห้องที่กว้างขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น เป็นต้น เรามาเช็กดูกันดีกว่าว่าแต่ละโรงพยาบาลมีค่าห้องเท่าไรกันบ้าง

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน ปี 2565
           ในทีนี้เราจะคัดมาเฉพาะห้องเดี่ยวมาตรฐานของแต่ละโรงพยาบาล และห้องที่มีราคาสูงที่สุดของโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลกรุงเทพ

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Deluxe 22,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

2. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวปรับอากาศ 4,900 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VIP 7,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

3. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ ค่าห้อง 2,500 บาท ค่าบริการพยาบาล 1,700 บาท ค่าอาหาร 500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 900 บาท รวม 5,600 บาท

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง (VIP) Platinum ค่าห้อง 5,600 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,200 บาท ค่าอาหาร 500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,700 บาท รวม 10,000 บาท

4. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 5,600 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : VIP Platinum 9,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

5. โรงพยาบาลคามิลเลียน

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลคามิลเลียน

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 3,600-4,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องเดี่ยวพิเศษ 4,700 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

6. โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 4,430-4,930 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด :  ห้อง VIP 6,660-7,960 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

7. โรงพยาบาลธนบุรี

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลธนบุรี

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องธรรมดา 5,620 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องซิลค์ 17,230 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

8. โรงพยาบาลธนบุรี 2

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลธนบุรี 2

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวเดอลุกซ์ 5,350-5,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 7,000-7,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

9. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 3,280-3,680 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 5,380 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

10. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องซูพีเรีย 5,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสูท 3 ห้อง (Suite Room) 13,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

11. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเตียงเดี่ยวธรรมดา 13,450 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพรีเมียร์ รอยัล 39,860 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

12. โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว Premier Room 4,330 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร) 

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP Suite 6,030 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

13. โรงพยาบาลปิยะเวท

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลปิยะเวท

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard Room 5,760 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง President Room 17,160 บาท  (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

14. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 4,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Exclusive 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

15. โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 5,450-8,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Family Room 20,050 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

16. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 3,840-4,540 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VIP 5,040 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

17. โรงพยาบาลพญาไท

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลพญาไท

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Silver-Gold 4,800-5,300 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Suite 10,400-12,400 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

18. โรงพยาบาลพญาไท 2

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลพญาไท 2

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Silver-Gold-Standard 6,687-7,587 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Prestige-VIP 22,625 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

19. โรงพยาบาลพญาไท 3

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลพญาไท 3

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Platinum 6,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : Presidential Suite 23,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

20. โรงพยาบาลพระราม 9

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลพระราม 9

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพัก Private 7,950 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพัก Suite 21,750 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

21. โรงพยาบาลเมดพาร์ค

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพัก Executive 11,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพัก Royal River Suite 122,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

22. โรงพยาบาลรามคำแหง

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลรามคำแหง

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 3,200-3,500 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องแพลทตินั่ม 11,500 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

23. โรงพยาบาลลาดพร้าว

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลลาดพร้าว

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ 4,700 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสวีท 8,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

24. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Deluxe 4,200-5,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 5,600-7,800 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

25. โรงพยาบาลวิภาราม

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลวิภาราม

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 3,640-3,740 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการพยาบาล แต่ยังไม่รวมค่าอาหารและค่าบริการโรงพยาบาล)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 4,740 บาท (รวมค่าห้องและค่าบริการพยาบาล แต่ยังไม่รวมค่าอาหารและค่าบริการโรงพยาบาล)

26. โรงพยาบาลวิภาวดี

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลวิภาวดี

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 4,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP Suite 8,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

27. โรงพยาบาลเวชธานี

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลเวชธานี

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง PREMIUM WARD-SINGLE 6,800-7,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง PREMIUM WARD-SUITE 12,800 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

28. โรงพยาบาลศิครินทร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลศิครินทร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว Standard 5,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Royal Suite 13,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

29. โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 3,100 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : Royal Suite with Lounge 8,400 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

30. โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ 2,800 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 4,500 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

31. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Superior Intelligent 9,000 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Royal Suite 25,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

32. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องสแตนดาร์ด อินเตอร์ 7,255 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องเพรสซิเด้นท์ สวีท 16,855 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

33. โรงพยาบาลหัวเฉียว

ค่าห้องโรงพยาบาล

ภาพจาก : โรงพยาบาลหัวเฉียว

 • ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 3,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

 • ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VVIP 8,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นแนะนำให้สอบถามข้อมูลกับโรงพยาบาลก่อนนะคะ

บทความที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค, โรงพยาบาลคามิลเลียน, โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน, โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลธนบุรี 2, โรงพยาบาลนวมินทร์ 9, โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์, โรงพยาบาลปิยะเวท, โรงพยาบาลเปาโล เกษตร, โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน, โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4, โรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลพญาไท 2, โรงพยาบาลพญาไท 3, โรงพยาบาลพระราม 9, โรงพยาบาลเมดพาร์ค, โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม, โรงพยาบาลวิภาราม, โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา, โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์, สมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลหัวเฉียว 
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน 2565 ราคาเท่าไรในแต่ละแห่ง เช็กเลย อัปเดตล่าสุด 11 เมษายน 2565 เวลา 20:40:46 46,969 อ่าน
TOP