x close

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ราคาเข็มละเท่าไร ฉีดที่ไหนได้บ้าง

           ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจที่มีความรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงมีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อช่วยลดอันตรายจากโรคนี้

           ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคในระบบทางเดินหายใจที่ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบ และมีอาการรุนแรงได้ในบางคน แถมยังเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย ทว่าในปัจจุบันเราไม่ค่อยได้เห็นผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีอาการรุนแรงกันเท่าไร เนื่องจากเรามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นเกราะป้องกันในด่านแรก ฉีดแล้วจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ และตอนนี้ก็ล่วงเข้าปี 2565 มาแล้ว เราจึงหยิบเอาราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในแต่ละที่มานำเสนอ โดยจะเป็นการสำรวจแบบคร่าว ๆ ในโรงพยาบาลแถบ กทม. และปริมณฑลนะคะ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดทุกปีไหม
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

          แม้จะเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้ว ทว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ไม่ได้อยู่ตลอดไป แต่จะลดต่ำลงภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนหรือในระหว่างปี อีกทั้งไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่อาจมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้อยู่ตลอดเวลา จึงมีคำแนะนำให้เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

          โดยสำหรับผู้ใหญ่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 เข็ม และสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ ที่เพิ่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครั้งแรก ควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม โดยให้เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์ค่ะ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีกี่แบบ
           วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ (เชื้อไวรัสชนิดสายพันธุ์ A 2 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ B 1 สายพันธ์) และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ (เชื้อไวรัสชนิดสายพันธุ์ A 2 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ B 2 สายพันธุ์) ซึ่งส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B สามารถแยกย่อยตัวไวรัสออกมาได้อีก คือ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A H1N1, A H3N2, B Victoria และ B Yamagata ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์จะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ครอบคลุมกว่า
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ใครฉีดได้บ้าง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

          หลายคนคงเคยได้ยินประกาศเชิญชวนให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น...

1. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ของรัฐ

คนที่มีสิทธิคือ ผู้ที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้

     1. หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

     2. เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ขวบ

     3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

     4. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

     5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

     6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ

     7. โรคอ้วน คือ ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

          โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ในช่วงเวลาที่เปิดบริการให้ฉีดฟรี)

2. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ประกันสังคม

          ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ โรงพยาบาลที่มีสิทธิรักษา

          แต่สำหรับคนที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิฉีดฟรี ต้องออกค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เอง คราวนี้เรามาดูกันว่าราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของแต่ละโรงพยาบาลจะอยู่ที่เข็มละเท่าไรกันบ้าง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาเท่าไร
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลรัฐ ใน กทม.-ปริมณฑล

 • คลินิกนักท่องเที่ยว โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 387 บาท ยังไม่รวมค่าบริการและค่าทำบัตรใหม่อีก 120 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 350 บาท ยังไม่รวมค่าบริการและค่าทำบัตรใหม่อีก 70 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 • ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (คลีนิคนิรนาม) : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ในเวลาราชการ ราคา 350 บาท ยังไม่รวมค่าบริการอีก 50 บาท นอกเวลาราชการ ราคา 385 บาท ยังไม่รวมค่าบริการอีก 60 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 288 บาท ค่าบริการ 130 บาท รวม 418 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติม)

ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลเอกชน กทม.

 • โรงพยาบาลเพชรเวช : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลพีเอ็มจี : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 650 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 690 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลลาดพร้าว : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 690 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 700 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 750 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลอินทรารัตน์ : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 750 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)   
 • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 790 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลคามิลเลียน : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 790 บาท ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาล CGH สาขาพหลโยธิน : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 790 บาท ถ้าฉีด 2 คนขึ้นไป ราคา 700 บาท/เข็ม รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลพญาไท : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 790 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลวิภาราม : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 850 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลวิชัยยุทธ : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 850 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลธนบุรี : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 850 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ราคา 890 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว สำหรับเด็กอายุมากกว่า 9 ขวบ ราคา 600 บาท ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 9 ขวบ ราคา 1,200 บาท (ฉีด 2 เข็ม) ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ราคา 890 บาท สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ ราคา 650 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์) รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 900 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 950 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม) 
 • โรงพยาบาลศิครินทร์ : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 980 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยา : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 1,090 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)

ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดนนทบุรี

 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ราคา 790 บาท สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 3 ขวบ ราคา 1,500 บาท (ฉีด 2 เข็ม) รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 890 บาท สำหรับเด็ก 1,100 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลนนทเวช : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 990 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว สำหรับเด็ก 700 บาท ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ (ข้อมูลเพิ่มเติม)

ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดปทุมธานี

 • โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 900 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 900 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)

ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ

 • โรงพยาบาลบางปะกอก 3 : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 550 บาท สำหรับเด็ก 650 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 790 บาท รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม)

บทความที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ราคาเข็มละเท่าไร ฉีดที่ไหนได้บ้าง อัปเดตล่าสุด 18 เมษายน 2565 เวลา 10:56:32 16,016 อ่าน
TOP