x close

ทำฟันฟรี วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ไหนได้บ้าง จองคิวยังไง เช็กเลย !

           ทำฟันฟรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีที่ไหนให้บริการบ้าง
ทำฟันฟรี 2 เมษายน 2567

           โครงการทำฟันฟรี ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 2 เมษายน ซึ่งเป็นวันสำคัญอย่างวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทางโรงพยาบาลหรือคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยหลายแห่งจะเปิดให้บริการทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวันนี้เราจะพามาสำรวจคร่าว ๆ ว่าในปี 2567 มีที่ไหนเปิดให้ทำฟันฟรีบ้าง

ทำฟันฟรี 2 เมษายน 2567

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ทำฟันฟรี มหิดล

ภาพจาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทางทันตกรรม ได้แก่ การอุดฟัน, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด, ขูดหินน้ำลาย, รักษารากฟันฉุกเฉิน, ทันตกรรมเด็ก และภาพถ่ายรังสีทางทันตกรรม ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเปิดรับคิวจำนวน 1,360 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 1,260 คน เด็ก 100 คน สงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 การรักษา

 •  ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

 •  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

 •  กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองในใบยินยอมเข้ารับการรักษา

เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 06.30 น. (ผู้ใหญ่) และ 08.00 น. (เด็ก)

สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 (ผู้ใหญ่) และคลินิกทันตกรรมเด็ก ชั้น 4 (เด็ก)

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโทร. 0-2200-7727, 0-2200-7601

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำฟันฟรี มหิดล

ภาพจาก : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทางทันตกรรม (อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน, ขูดหินน้ำลาย, ทันตกรรมเด็ก และภาพถ่ายรังสี) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ผู้ใหญ่ 250 คน เด็ก 50 คน) ในวันที่ 2 เมษายน 2567

 • ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

 • กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 06.45 น. (จนกว่าคิวจะหมด)

สถานที่ : ห้องกาญจนาภิรมย์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทำฟันฟรี มศว.

ภาพจาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี (อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน) แก่ผู้มีสัญชาติไทย โดยจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ผู้ใหญ่ 300 คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จำนวน 50 คน (1 คน ต่อ 1 การรักษา)

 • ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 07.00 น. (จนกว่าคิวจะหมด)

สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลเพิ่มเติม : คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทำฟันฟรี ธรรมศาสตร์

ภาพจาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

          หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดบริการทันตกรรมฟรี ได้แก่ ตรวจฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, อุดฟัน, เคลือบฟลูออไรด์, เคลือบหลุมร่องฟัน และให้ความรู้การดูแลรักษาช่องปากและใช้ไหมขัดฟัน ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ให้สิทธิผู้ใหญ่ 200 คน และเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 100 คน โดยสามารถเดินทางมาลงทะเบียนหน้างานในวันเข้ารับบริการเลย

 • ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 07.00 น. (จนกว่าคิวจะหมด)

สถานที่ : บริเวณชั้น 1 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข้อมูลเพิ่มเติม : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือโทร. 0-2564-4440-44 ต่อ 7188, 77425

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ทำฟันฟรี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ภาพจาก : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

          โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากฟรี ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ คลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ

เปิดให้บริการเวลา : 07.00-16.00 น.

สถานที่ : คลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2926-9999

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทำฟันฟรี มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพจาก : มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

          มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้บริการทางทันตกรรม อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด ฟรี ในวันที่ 2-3 เมษายน 2567 โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวได้ ที่นี่ หรือสแกน QR Code บนรูปภาพ หรือลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 06-2549-8146 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. เท่านั้น จำกัดวันละ 150 คิว

 • ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

 • ให้บริการเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่รับ Walk in

เปิดให้บริการเวลา : รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. (กรุณามาก่อนเวลานัด 30 นาที)

สถานที่ : อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.9 

ข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือโทร. 06-2549-8146

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทำฟันฟรี มอ.

ภาพจาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี ได้แก่ อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน-ผ่าฟันคุด (จำนวน 60 คน) และทันตกรรมสำหรับเด็ก จำนวน 150-200 คน ในวันที่ 2 เมษายน 2567

 • ผู้รับบริการต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

 • กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและผู้ปกครองมาด้วยเท่านั้น

เปิดให้บริการเวลา : 06.00-14.00 น. จนกว่าคิวจะเต็ม

สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

ข้อมูลเพิ่มเติม : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือโทร. 0-7428-7620

บทความที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพฟัน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทำฟันฟรี วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ไหนได้บ้าง จองคิวยังไง เช็กเลย ! อัปเดตล่าสุด 28 มีนาคม 2567 เวลา 15:13:44 10,054 อ่าน
TOP