x close

เช็กอาการหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ผลข้างเคียงมีอะไรบ้างที่ควรระวัง

          วัคซีนโมเดอร์นา Moderna มีอาการข้างเคียงอะไรบ้าง ใครจะได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อนี้ ลองมาเช็กอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนกันก่อน
          วัคซีนพรีออร์เดอร์ที่นานแสนนานอย่างวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ทยอยเข้ามาในไทยและได้ฉีดกันไปบ้างแล้วในบางคน ซึ่งก็ต้องบอกว่า เนื่องจากวัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อนี้เพิ่งเข้ามาในบ้านเรา ทำให้หลายคนกังวลว่าอาการข้างเคียงของวัคซีนโมเดอร์นามีอะไรบ้าง ถ้าอย่างนั้นลองมาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลย
อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นา
(Moderna) ที่พบได้ทั่วไป
อาการหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

ภาพจาก diy13 / Shutterstock.com

          จากเอกสารกำกับยาของวัคซีนโมเดอร์นา ระบุอาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด คือ

               * ปวดบริเวณที่ฉีด ร้อยละ 92

               * อ่อนเพลีย ร้อยละ 70

               * ปวดศีรษะ ร้อยละ 64.7

               * ปวดกล้ามเนื้อ ร้อยละ 61.5

               * ปวดข้อ ร้อยละ 46.4

               * หนาวสั่น ร้อยละ 45.4

               * คลื่นไส้อาเจียน ร้อยละ 23

               * บวมแดงบริเวณรักแร้ จากต่อมน้ำเหลืองโต ร้อยละ 19.8

               * มีไข้ ร้อยละ 15.5

               * บวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน ร้อยละ 14.7

               * มีรอยแดง ร้อยละ 10

          ทั้งนี้ อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะมีความรุนแรงค่อนข้างต่ำหรือปานกลาง และสามารถหายเป็นปกติภายใน 2-3 วันหลังฉีดวัคซีน และยังพบว่าผลข้างเคียงเหล่านี้จะเจอได้มากในผู้ที่มีอายุ 18 ปี ไปจนถึงอายุน้อยกว่า 65 ปี ส่วนในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป พบผลข้างเคียงจากวัคซีนได้น้อยกว่า อีกทั้งส่วนใหญ่จะพบผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 มากกว่าการฉีดเข็มแรกกันด้วย

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นา
(Moderna) ที่รุนแรงแต่พบได้น้อยมาก

          จากสถิติการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาจากเอกสารกำกับยาของบริษัทผู้ผลิตพบว่า อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่รุนแรงแต่พบได้น้อย คือพบได้น้อยกว่า 1 ใน 1,000 ราย ได้แก่

     * อาการอัมพาตของกล้ามเนื้อส่วนปลายบริเวณใบหน้าเฉียบพลัน (3 ราย) โดยพบว่ามีอาการในช่วงวันที่ 22, 28 และวันที่ 32 หลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

     * อาการหน้าบวมชนิดรุนแรงในผู้ที่มีประวัติฉีดสารเติมเต็มใต้ผิวหนังหรือฉีดฟิลเลอร์ จำนวน 2 ราย โดย 1 ราย มีอาการบวม 1 วัน และอีกราย มีอาการบวม 2 วัน หลังได้รับวัคซีน

     * ปฏิกิริยาแพ้รุนแรงเฉียบพลัน (ข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะประเมินความถี่ของอาการนี้ได้)

ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)
เสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบไหม
          เนื่องจากมีรายงานต่างประเทศพบอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบในคนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิด mRNA ไม่ว่าจะวัคซีนโมเดอร์นาหรือวัคซีนไฟเซอร์ก็ตาม ดังนั้นหลายคนจึงมีความกังวลใจเกี่ยวกับอาการข้างเคียงดังกล่าว ซึ่งก็ต้องบอกว่าอุบัติการณ์เกิดภาวะนี้ค่อนข้างต่ำค่ะ โดยจากจำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนชนิด mRNA 2.3 ล้านคน พบอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เพียง 15 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วน 5.8 รายต่อ 1 ล้านโดส และส่วนใหญ่จะพบในเพศชายอายุน้อยกว่า 30 ปี หลังการฉีดเข็มที่ 2 อย่างไรก็ตาม จากรายงานก็ยังบอกด้วยว่า อาการนี้ไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองหลังพักผ่อนเพียงพอ
อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นา
(Moderna) แบบไหนควรพบแพทย์
อาการหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

          อาการหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นาที่ควรไปพบแพทย์โดยด่วน ได้แก่

               * หายใจลำบาก หายใจเสียงดังฮืด ๆ

               * หัวใจเต้นเร็ว

               * เจ็บหน้าอก เหมือนมีแรงกดหรือแน่นหน้าอกมาก

               * หายใจไม่ทั่วท้อง หรือเจ็บเวลาหายใจ

               * ใจสั่นผิดปกติ

               * ปากบวมหรือหน้าบวม

               * ทรงตัวไม่ได้ ชัก หรือหมดสติ

               โดยหากมีอาการผิดปกติข้างต้น สามารถติดต่อรับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โดยจะมีค่ารักษาพยาบาลให้ในวงเงิน 100,000 บาท ในกรณีมีอาการข้างเคียงที่ต้องนอนพักรักษาตัว (Admit) หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ที่สายด่วน 1669

กรณีแพ้วัคซีนโมเดอร์นา จะได้รับค่าชดเชยเท่าไร

          สำหรับวัคซีนโมเดอร์นา ทางองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้มีการทำประกันกับบริษัททิพย์ประกันภัยฯ ไว้ โดยมีเงื่อนไขการเอาประกันภัย ดังนี้

          - โคม่าหรือเสียชีวิต ชดเชย 1 ล้านบาท

          - ทุพพลภาพถาวร ชดเชย 500,000 บาท

          - กรณีเกิดอาการข้างเคียงที่จำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) ชดเชย 100,000 บาท

โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเบื้องต้น ดังนี้

          - สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มแรก และเกิดแพ้วัคซีนหรือแพ้ยา จะจ่ายชดเชยให้ภายใน 90 วัน

          - สำหรับผู้ที่จองโมเดอร์นาไว้ 2 เข็ม และมีอาการแพ้วัคซีนหลังฉีดเข็มที่ 2 ให้นับต่อไปอีก 90 วัน

ข้อมูลวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)
อาการหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

ภาพจาก TY Lim / Shutterstock.com

     ★​ ชื่อวัคซีน : mRNA-1273 เป็นวัคซีนชนิด mRNA เหมือนของไฟเซอร์

     ★​ ชื่อทางการค้า : Spikevax (สไปก์แว็กซ์)  

     ★​ ผู้พัฒนา : บริษัทโมเดอร์นา (Moderna) ประเทศสหรัฐอเมริกา

     ★​ จำนวนเข็มที่ต้องฉีด : 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 28 วัน

     ★​ ราคาที่ขายในไทย : 1,650 ต่อ 1 เข็ม

     ★​ อายุของผู้ได้รับวัคซีน : 18 ปีขึ้นไป (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2564)  

     ★​ การเก็บรักษา : เก็บรักษาได้ 7 เดือนในอุณหภูมิ -25ºC ถึง -15ºC ซึ่งเป็นอุณหภูมิในช่องแข็งตู้เย็นปกติ แต่ก็สามารถเก็บในอุณหภูมิตู้เย็น 2-8ºC ได้เป็นเวลา 30 วัน 

ประสิทธิภาพของวัคซีน

     - ป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการ โดยรวม 94.1%

     - ป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการในผู้ที่มีอายุ 18 ปี ถึงไม่เกิน 65 ปี ได้ 95.6%

     - ป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ได้ 86.4%

     - ป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้นาน 6 เดือน นับจากเวลาที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2

     - การทดสอบพบว่า การฉีดวัคซีน mRNA-1273.351 ปริมาณ 50 ไมโครกรัม เป็น booster dose ให้ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนไปแล้ว ช่วยเพิ่มแอนติบอดีที่ตอบสนองต่อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ B.1.351 จากแอฟริกาใต้ และ P.1 จากบราซิล

บทความที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กอาการหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ผลข้างเคียงมีอะไรบ้างที่ควรระวัง อัปเดตล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:32:15 117,771 อ่าน
TOP