x close

หายจากโควิด 19 กี่วันถึงฉีดวัคซีนได้ หลังติดยังจำเป็นต้องฉีดไหม

          หายจากโควิดกี่วันถึงฉีดวัคซีนได้ สำหรับคนที่ติดโควิดไปแล้วอยากรู้ว่าตัวเองควรต้องฉีดวัคซีนอีกไหม มาเช็กข้อมูลกัน

          อาจจะยังคงมีความสับสนกันว่าหากเราติดโควิด 19 และรักษาจนหายแล้ว ต้องเว้นไปกี่เดือนถึงจะฉีดวัคซีนโควิดได้ หรือการติดเชื้อก็เป็นวัคซีนธรรมชาติในตัวเอง ทำให้เรามีภูมิต้านทานเชื้อโควิด 19 ในร่างกาย วัคซีนโควิดจึงอาจไม่จำเป็นต้องฉีดก็ได้ เอาเป็นว่าในทุก ๆ ข้อสงสัย เรามาเคลียร์ให้หายคาใจไปพร้อมกันเลยดีกว่า 
หลังติดโควิดฉีดวัคซีนได้ไหม
หลังติดโควิดฉีดวัคซีนได้ไหม

         แม้การติดเชื้อโควิด 19 จะทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่ แต่ภูมินี้จะค่อย ๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 3-6 เดือน หลังการติดเชื้อครั้งแรก โดยเฉพาะการติดเชื้อโอมิครอน BA.2 ที่ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เผยข้อมูลจากงานวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งพบว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหลังติดเชื้อ BA.2 มีระดับต่ำมาก และเมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ผลดังนี้

  • ภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อโอมิครอน BA.2 ป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสดั้งเดิม ได้น้อยกว่าภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ถึง 64 เท่า

  • ภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อโอมิครอน BA.2 ป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์เดลตา ได้น้อยกว่าภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ถึง 32 เท่า

  • ภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อโอมิครอน BA.2 ป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์โอมิครอน BA.1 ได้น้อยกว่าภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 อยู่ที่ 16 เท่า

          นอกจากนี้ในกรณีมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น ภูมิคุ้มกันจากการติดโควิดสายพันธุ์เก่า ๆ ก็อาจไม่สามารถป้องกันโรคได้ จึงทำให้ติดโควิดซ้ำได้อีก ดังนั้นแม้จะเคยติดเชื้อมาแล้วก็ตาม แต่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกนะคะ

หายจากโควิดกี่วันถึงฉีดวัคซีนได้
สำหรับผู้ใหญ่ อายุ 18 ปีขึ้นไป
หลังติดโควิดฉีดวัคซีนได้ไหม

           จากแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ระบุไว้ว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดสามารถฉีดวัคซีนได้ตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน ดังนี้

คนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเลยสักเข็ม

           ในกรณีที่ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด 19 เลยสักเข็ม แต่ติดโควิดไปก่อนแล้ว ควรฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 หลังจากหายป่วยประมาณ 1-3 เดือน

คนที่ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม

           หากเคยฉีดมาแล้ว 1 เข็ม แต่ยังไม่ทันได้เข็มที่ 2 ก็ติดโควิด 19 เสียก่อน แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้หลังจากหายป่วยประมาณ 1-3 เดือน

คนที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

          ในกรณีที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม แล้วติดโควิด สามารถฉีดเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้หลังจากหายดีแล้ว 3 เดือนขึ้นไป

หายจากโควิดกี่วันถึงฉีดวัคซีนได้
สำหรับเด็กและวัยรุ่น อายุ 12 ปี ถึงไม่เกิน 18 ปี
หลังติดโควิดฉีดวัคซีนได้ไหม

          สำหรับเด็กและวัยรุ่น อายุ 12 ปี ถึงไม่เกิน 18 ปี ทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ให้คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนในเด็กที่เคยติดเชื้อโควิด ดังนี้

เด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเลยสักเข็ม

         ทั้งที่ติดแบบแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการก็ตาม ให้ฉีดวัคซีนชนิด mRNA 2 เข็ม ห่างกัน 8-12 สัปดาห์ โดยฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกนับจากวันที่เริ่มมีอาการป่วยโควิด หรือถ้าใครไม่มีอาการ ให้นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อไม่ว่าจะด้วย ATK หรือ RT-PCR

เด็กที่ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม

            ให้ฉีดวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มที่ 2 หลังครบ 12 สัปดาห์ นับจากวันที่เริ่มมีอาการป่วยโควิด หรือถ้าใครไม่มีอาการ ให้นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ

เด็กที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

           กระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้เด็กกลุ่มนี้สามารถฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 3 ได้ โดยห่างจากเข็มที่ 2 นาน 4-6 เดือนขึ้นไป เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

          แม้จะติดโควิด 19 ไปแล้ว ก็ยังต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอยู่นะคะ เนื่องจากภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด 19 ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นภูมิที่ได้จากการติดเชื้อมาแล้วหรือภูมิที่ได้จากวัคซีนโควิดก็ตาม เพราะโควิดก็จัดเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังคงต้องจับตาดูความเป็นไปอยู่ตลอด

บทความที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด 19

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หายจากโควิด 19 กี่วันถึงฉีดวัคซีนได้ หลังติดยังจำเป็นต้องฉีดไหม อัปเดตล่าสุด 29 เมษายน 2565 เวลา 10:01:38 49,933 อ่าน
TOP