x close

ติดโควิดต้องกักตัวกี่วัน ถึงปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น

          ติดโควิดต้องกักตัวกี่วัน 5 วันหรือ 7 วันพอไหม ถึงจะปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นต่อไป และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
          โควิด 19 บางคนติดแล้วก็ติดอีก อย่างคนที่รอดมาทุกซีซั่นก็กลายเป็นผู้ติดเชื้อกันไปหลายรายแล้ว และเชื่อว่าหลายคนคงสับสนอยู่ว่า ถ้าตอนนี้เราติดโควิดจะต้องกักตัวกี่วันกันแน่ ใครเกมรอบนี้ ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด จะต้องกักตัวกี่วัน ลองมาเช็กข้อมูลกันเลย
ติดโควิดต้องกักตัวกี่วัน ถึงไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น
ติดโควิดต้องกักตัวกี่วัน

          ตามประกาศจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 มีคำแนะนำในการกักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ดังนี้

  • กรณีที่สบายดีหรือไม่มีอาการ : ให้แยกกักตัวที่บ้านหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้เป็นเวลา 10 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ (นับวันแรกที่ตรวจพบเชื้อเป็นวันที่ 0) หรือในกรณีที่กักตัวในโรงพยาบาล หรือ Hospitel อาจให้กักตัวประมาณ 5-7 วัน จากนั้นก็กลับไปกักตัวที่บ้านต่อให้ครบ 10 วัน 
  • กรณีที่มีอาการเล็กน้อย : ให้กักตัวประมาณ 10 วัน นับจากวันที่มีอาการ (นับวันแรกที่มีอาการเป็นวันที่ 0) แต่ถ้าหลัง 10 วันแล้วยังมีไข้ ให้แยกกักตัวต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึ้นอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง
  • ผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง หรือมีภาวะเสี่ยงเฉพาะตามดุลยพินิจของแพทย์ : เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็ง ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ป่วย HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา หรือผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่น ๆ ให้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้จนกว่าอาการจะดีขึ้น และจะต้องกักตัวต่อที่บ้านอย่างน้อย 20 วัน นับจากวันที่มีอาการ
ทำไมติดโควิด ต้องกักตัวนานถึง 10 วัน
ติดโควิดต้องกักตัวกี่วัน

          ผู้ติดเชื้อบางคนลองตรวจ ATK ด้วยตัวเองและพบว่าขึ้นขีดเดียวตั้งแต่วันที่ 5 ของการกักตัว และเข้าใจว่าหายดีแล้ว ไม่สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้แล้ว จึงสงสัยว่าทำไมถึงต้องกักตัวนานตั้ง 10 วัน งั้นลองมาดูข้อมูลตรงนี้กันค่ะ
 
          โดย ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยงานวิจัยทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลกว่า ถ้าไวรัสยังมีชีวิตอยู่และสามารถเพาะเชื้อขึ้นมาได้ แสดงว่ายังสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เชื้อจะลดลงหลัง 7 วันไปแล้ว และจะพบเชื้อได้น้อยมากหลัง 10 วันไปแล้ว โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการป่วย นั่นหมายความว่า ผู้ติดเชื้อควรกักตัวและป้องกันตัวเองอย่างน้อย 10 วัน จึงนับว่าปลอดภัย

          อย่างไรก็ตาม สำหรับบางคนที่อาการดีขึ้นแล้ว อาจพอจะอนุโลมให้กักตัวที่บ้าน 7 วัน และอีก 3 วัน ถ้าจะออกไปไหนต้องป้องกันตัวเองให้เต็มที่ เพราะยังสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

          สอดคล้องกับ รศ. นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่โพสต์เฟซบุ๊กเผยงานวิจัยที่ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับระยะเวลาที่ยังตรวจพบเชื้อ ปริมาณเชื้อ และเพาะเชื้อขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในช่วง 5 วัน หลังติดเชื้อ ยังพบปริมาณเชื้อไวรัสค่อนข้างสูง โดยสามารถเพาะเชื้อได้อีกเกือบ 50% ดังนั้นการกักตัวเพียง 5 วัน หลังติดเชื้อ จึงไม่เพียงพออย่างแน่นอนและยังไม่ปลอดภัย

          ทั้งนี้ ถ้าอิงตามข้อมูลงานวิจัย ระยะปลอดภัยจากการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นคือ ควรกักตัวราว 2 สัปดาห์ หรืออย่างน้อย 10 วันขึ้นไป แต่ในทางปฏิบัติจะทำได้ยากด้วยความจำเป็นด้านเศรษฐกิจ แรงงาน และการใช้ชีวิตในสังคม ดังนั้นหากผู้ที่ติดเชื้อจำเป็นต้องกลับไปใช้ชีวิตหรือทำงานก่อนเวลา 7-10 วัน ต้องตระหนักเสมอว่าอาจนำเชื้อไปแพร่ให้คนอื่นได้ จึงควรป้องกันตัวอย่างเต็มที่ระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันจนกว่าจะครบ 2 สัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ โดยใส่หน้ากาก N95 หรือเทียบเท่า ไม่ถอดหน้ากากเวลาพบปะ ทำงาน หรือพูดคุยกับผู้อื่น รักษาระยะห่าง ไม่ไปร่วมวงกินข้าวในที่ทำงาน ไม่ไปร่วมวงปาร์ตี้กินดื่มสังสรรค์ หรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อแก่ผู้อื่น

เด็กติดโควิด อาจต้องกักตัวนานกว่า 10 วัน
ติดโควิดต้องกักตัวกี่วัน

          แม้ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ผู้ป่วยกักตัว 10 วัน แต่สำหรับเด็กที่ติดโควิด ในบางเคสแม้จะพ้น 10 วันไปแล้วก็อาจแพร่เชื้อได้อยู่ 

          โดยประเด็นนี้ นพ.จิรรุจน์ ชมเชย กุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงถึงผลการศึกษาชิ้นหนึ่งที่พบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่ติดโควิดสายพันธุ์โอมิครอน ยังตรวจพบเชื้อจากการตรวจ ATK ได้นานถึง 14 วัน และเชื้อที่ทำให้ ATK ขึ้น 2 ขีดก็ไม่ใช่ซากเชื้อ แต่มีเชื้อเป็นที่แฝงอยู่และแพร่กระจายไปติดผู้อื่นได้ 

          อีกทั้งจากการออกตรวจผู้ติดเชื้อเด็กก็พบว่า ผล ATK ในวันที่ 10 ของบางคนยังขึ้น 2 ขีดเข้ม ๆ แถมยังมีอาการไอพร้อมแพร่เชื้ออีกด้วย ดังนั้นจึงแนะนำให้ตรวจ ATK หลังกักตัวครบ 10 วัน และหาก ATK ขึ้น 2 ขีดก็ควรให้กักตัวต่อจนกว่า ATK จะขึ้นขีดเดียว แล้วค่อยกลับมาเรียนตามปกติ เพราะอย่างน้อยก็ช่วยลดการแพร่ระบาดไปยังเด็กคนอื่น ๆ ได้

          คนที่ติดเชื้อและกักตัวอยู่ที่บ้าน ก็อยากให้ป้องกันตัวเองอย่างสุดกำลังให้ครบกำหนด 10 วัน เป็นอย่างน้อย เพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่นนะคะ และขอย้ำอีกทีว่า การระบาดของโควิด 19 ยังไม่จบ ดังนั้นก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างระวัง ป้องกันตัวเองอย่าได้แผ่ว โดยสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ อย่างที่เคยทำกันมาตั้งแต่มีโควิดจะดีกว่า

บทความที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19


ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan, เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat, เฟซบุ๊ก Jiraruj Praise

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ติดโควิดต้องกักตัวกี่วัน ถึงปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น อัปเดตล่าสุด 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:36:12 44,717 อ่าน
TOP