x close

วันโยคะสากล (International Day of Yoga) ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน

           วันโยคะสากล ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน มารู้จักที่มาของวันนี้ พร้อมประโยชน์ดี ๆ ที่เราจะได้จากการฝึกโยคะ

โยคะ

          โยคะ เป็นวิธีออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะหัวใจสำคัญของการฝึกโยคะไม่ใช่แค่การฝึกฝนร่างกาย แต่ยังได้พัฒนาและปรับความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน นั่นจึงทำให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของการฝึกโยคะ อันเป็นที่มาของ "วันโยคะสากล" ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี แต่จะมีความเป็นมาอย่างไรนั้น ตามมาอ่านต่อกันเลยค่ะ

โยคะ

ต้นกำเนิดของโยคะ

          โยคะ เป็นวิถีแห่งการฝึกฝนตนเองที่ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้ว และคนรุ่นเก่าได้จารึกเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับโยคะลงบนหิน ไม้ และวัสดุต่าง ๆ พร้อมกับสอนกันปากต่อปาก เพื่อถ่ายทอดภูมิความรู้นี้ไปสู่คนรุ่นหลัง กระทั่งมีการค้นพบหลักฐานไม้แกะสลักและศิลปะรูปปั้นที่แสดงถึงการฝึกโยคะในหุบเขาอินดัส

          ภายหลัง ปตัญชลี นักปราชญ์ชาวฮินดู ได้นำความรู้เหล่านั้นมาปรับปรุงเป็นแนวทางการฝึกโยคะขั้นพื้นฐานเป็นคนแรก โดยเขียนสูตรของการฝึกโยคะเป็น 8 หัวข้อ ตั้งแต่ 200 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อใช้ฝึกกันเฉพาะกลุ่นคนชนชั้นพราหมณ์ โยคะจึงถือเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาวอินเดีย และมีความผูกพันอยู่กับปรัชญาและศาสนาฮินดู ก่อนที่ในเวลาต่อมา ศาสตร์โยคะจะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน เพราะคนได้เล็งเห็นแล้วว่า โยคะเป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการรวมกายและใจเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในร่างกายของเรา 

โยคะ

วันโยคะสากล พร้อมประวัติความเป็นมา

          จุดเริ่มต้นของวันโยคะสากลเกิดจาก นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีประเทศอินเดีย ต้องการเผยแพร่ศาสตร์โยคะที่มีมานานกว่า 2,000 ปีให้เป็นที่รู้จักและนิยมปฏิบัติไปทั่วโลก เพราะมองว่าโยคะเป็นสิ่งล้ำค่าของชาวอินเดีย การฝึกโยคะเป็นการบำบัดจิตใจและร่างกายโดยธรรมชาติ จึงช่วยให้เกิดความสงบสุขระหว่างมนุษย์และธรรมชาติได้

          ด้วยเหตุนี้ นายนเรนทรา โมดี จึงเสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติ ขอให้ตั้งวันโยคะสากลขึ้นมา กระทั่งในวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) สมาชิกจำนวน 175 ประเทศ มีมติเห็นชอบจึงได้กำหนดให้วันโยคะสากล ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี เพื่อให้คนทั่วโลกเห็นประโยชน์ของการฝึกโยคะ โดยเริ่มปี ค.ศ. 2015 เป็นปีแรก

          ส่วนเหตุผลที่เลือกวันที่ 21 มิถุนายน เป็นวันโยคะสากลนั้น เพราะวันที่ 21 มิถุนายนเป็น "วันครีษมายัน" (ครี-สะ-มา-ยัน) หรือ Summer Solstice คือวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีของประเทศทางซีกโลกเหนือ ในทางฤดูกาลนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อน จึงถือเป็นวันดีตามหลักศาสนาฮินดูเนื่องจากเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมงคล

วันโยคะสากล กิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้าง


ภาพจาก NARINDER NANU / AFP

          หลังจากกำหนดให้มีวันโยคะสากลขึ้นมาตั้งแต่ปี 2015 ก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศ ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะ ขณะเดียวกันก็ยังมีการจัดกิจกรรมชวนประชาชนออกมาร่วมฝึกโยคะหมู่ในสถานที่สำคัญของประเทศนั้น ๆ จนเป็นข่าวเป็นทั่วโลก เช่น

วันโยคะสากล
ภาพจาก PRAKASH SINGH / AFP

          - ประเทศอินเดีย นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ออกมาร่วมเล่นโยคะกับชาวอินเดียในกรุงนิวเดลี

วันโยคะสากล
ภาพจาก DON EMMERT / AFP

          - ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมร่วมฝึกโยคะที่จัตุรัสไทม์สแควร์
          - ประเทศฝรั่งเศส จัดกิจกรรมโยคะหน้าหอไอเฟล กรุงปารีส
          - ประเทศไทย สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเล่นโยคะขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          นอกจากนี้ยังมีประเทศอื่น ๆ ในแต่ละทวีปร่วมจัดกิจกรรมเล่นโยคะนี้เช่นกัน เช่น ประเทศจีน ไต้หวัน ศรีลังกา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เคนยา สเปน ฯลฯ เพื่อให้คนเห็นประโยชน์ของศาสตร์การฝึกฝนตนเองที่มีต้นกำเนิดมานานนับพันปีว่าดีต่อร่างกายและจิตใจจริง ๆ

โยคะ

ประโยชน์ของการฝึกโยคะ

          อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการฝึกโยคะจะช่วยรักษาความสมดุลของร่างกายและจิตใจ จึงมีส่วนช่วยดูแล รักษา ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ ซึ่งพอจะอธิบายถึงประโยชน์ของโยคะอย่างคร่าว ๆ ได้ อาทิ...

          - ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อต่าง ๆ ทำให้ข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวได้ระยะ หรือมุมการเคลื่อนไหวที่มากกว่าเดิม

          - เพิ่มความมีสติ และมีสมาธิ เพราะการฝึกโยคะจะเป็นการฝึกให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การฝึกนับลมหายใจเข้า-ออก ก็จะเป็นการฝึกจิตให้คิดอยู่กับสิ่งสิ่งเดียว

          - ทำให้หายใจได้ยาวและลึกขึ้นกว่าเดิม ดีต่อสุขภาพปอด ขณะเดียวกันยังช่วยให้ผู้ฝึกโยคะมีความใจเย็น หากมีอาการโกรธก็จะช่วยระงับความรุนแรงของความโกรธให้ทุเลาลงได้

          - การฝึกกำหนดลมหายใจจะทำให้เกิดความผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด บำบัดรักษาโรคจากความเครียดได้ อีกทั้งยังรักษาอาการนอนไม่หลับได้ด้วย

          - ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

โยคะ

          - ช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น เพราะการเล่นโยคะคือการรักษาสมดุลของร่างกาย

          - ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เพราะการยืดเหยียดทำให้หลอดเลือดขยายตัว และเลือดสามารถไหลเวียนไปยังส่วนนั้นได้มากขึ้น

          - ส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย เพราะการฝึกโยคะจะช่วยนวดอวัยวะของระบบเหล่านี้ไปด้วยในตัว ทำให้กล้ามเนื้อของระบบเหล่านี้แข็งแรง ยืดหยุ่นได้ดี จึงทำงานได้อย่างสมบูรณ์

          - ผู้ฝึกโยคะเป็นประจำจะมีอารมณ์ พฤติกรรม และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เพราะการฝึกโยคะจะทำให้ต่อมไร้ท่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงสร้างและหลั่งฮอร์โมนต่าง ๆ ได้อย่างเป็นปกติ

          - เป็นวิธีลดความอ้วน ลดหน้าท้อง ลดไขมันส่วนเกินต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม แถมยังช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยนะ

          - เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง จึงช่วยป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

          - ลดความเสี่ยงโรคร้าย เช่น โรคหัวใจ

โยคะ

          หากใครสนใจอยากทราบประโยชน์ของการฝึกโยคะให้มากขึ้น หรือมองหาวิธีฝึกโยคะอยู่ แนะนำให้เลือกอ่านตามด้านล่างนี้เลยค่ะ

          - สร้างสมดุลให้ร่างกาย... กับท่าโยคะง่าย ๆ ทำเองได้ที่บ้าน 

          - 11 ประโยชน์ของโยคะกับสุขภาพของผู้หญิง รู้แล้วไม่ทำถือว่าพลาดมาก
 
          - 12 ท่าโยคะแก้ปวดเมื่อย มนุษย์เงินเดือนนั่งนาน ๆ ควรจัดให้ด่วนเลย 

          - 7 ท่าโยคะคลายเครียด งานเข้าจนเพลีย วิธีนี้ล่ะช่วยได้ !
 
          - ท่าโยคะเด็ดดวง กระชับสัดส่วนได้ตรงจุด
 
          - โยคะแก้นอนไม่หลับ 12 ท่า ทำก่อนนอน รับรองหลับปุ๋ย
 
          - 4 ท่าโยคะปลุกพลัง คนอ่อนเพลียเรื้อรังรีบทำตาม
 
          - 6 ท่าโยคะนวดหน้าท้อง ลองแล้วระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นด้วย
 
          อย่างไรก็ตาม การฝึกโยคะให้ได้สุขภาพดี ไม่ควรหักโหมตั้งแต่แรก แต่ควรเริ่มต้นจากท่าง่าย ๆ แล้วค่อยพัฒนาเป็นท่าที่ยากขึ้นตามลำดับ แต่สิ่งสำคัญก็คือ ต้องฝึกอย่างต่อเนื่อง และต้องหายใจให้เป็น การฝึกโยคะจึงจะได้ผลอย่างที่ตั้งใจ


เช็ก ปฏิทิน 2564 ทั้ง วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญต่าง ๆ


ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานการแพทย์ทางเลือก 
องค์การสหประชาชาติ 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันโยคะสากล (International Day of Yoga) ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน อัปเดตล่าสุด 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15:59:33 12,424 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP