x close

ติดโควิด 19 รอบ 2 อันตรายขึ้นไหม อาการป่วยจะรุนแรงกว่าเดิมหรือเปล่า ?

           แม้จะเคยติดเชื้อโควิดไปแล้ว 1 ครั้ง ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะติดรอบ 2 ยากขึ้น อย่างที่เราเริ่มเห็นว่ามีผู้ติดโควิดรอบ 2 กันทั้งในและต่างประเทศ

          โควิด 19 เป็นโรคระบาดที่ยังคงคาดเดาความเป็นไปได้ยาก เพราะไม่รู้ว่าจะกลายพันธุ์ไปอีกกี่เวอร์ชั่น หรือทำให้คนติดซ้ำกันได้อีกกี่ครั้ง อย่างสายพันธุ์โอมิครอนที่นอกจากจะแพร่กระจายเร็วแล้ว ก็ยังพบว่าทำให้คนติดโควิดรอบ 2 จากสายพันธุ์นี้เพิ่มขึ้นทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ดังนั้นเรามาเช็กข้อมูลกันหน่อยว่า หากติดโควิดรอบ 2 อาการจะหนักขึ้นหรือไม่ แล้วอันตรายยังไงอีกบ้าง

ติดโควิดรอบ 2 กี่เดือนถึงจะติดซ้ำ
โควิด 19

          จากข้อมูลพบว่า โควิด 19 สามารถติดซ้ำได้อีกเรื่อย ๆ แม้การติดเชื้อครั้งแรกจะทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทาน แต่ก็เพียงแค่ 84% และภูมิจะค่อย ๆ ลดลง หลังการติดเชื้อครั้งแรกประมาณ 3-6 เดือน จึงมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้อีกในช่วงนี้

          อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าก่อน 3 เดือนจะไม่มีโอกาสติดเชื้อ เพราะยังมีเคสในต่างประเทศที่พบผู้ป่วยกลับมาติดเชื้อรอบ 2 ภายในระยะเวลาเพียง 4-6 สัปดาห์เท่านั้น  

สำหรับสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้ติดโควิดซ้ำ คือ

          1. เกิดจากเชื้อโควิดที่หลบซ่อนอยู่ในร่างกายตั้งแต่การติดเชื้อครั้งแรก และเมื่อภูมิคุ้มกันเริ่มต่ำก็จะปะทุออกมา

          2. เกิดจากการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่มีการกลายพันธุ์ไปจากเชื้อตัวเดิมที่เคยติดมาก่อน ทำให้ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ไม่สามารถรับมือกับสายพันธุ์อื่นได้ เช่น เคยติดโควิดสายพันธุ์อัลฟามาแล้ว ก็ยังมีโอกาสติดโควิดสายพันธุ์เดลตา หรือโอมิครอน รวมทั้งสายพันธุ์อื่น ๆ ในอนาคตได้อีก

          3. ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกัน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว มักจะมีภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้ว แม้เคยติดโควิดก็อาจมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้มากกว่าคนกลุ่มอื่น ๆ

          4. ได้รับวัคซีนไม่ครบโดส ดังนั้นเมื่อภูมิคุ้มกันที่ได้จากการติดเชื้อครั้งแรกลดลงก็สามารถติดเชื้อซ้ำได้อีก หากไม่ป้องกันตัวเองให้ดี

ติดโควิดรอบ 2 อาการจะรุนแรงขึ้นไหม
          จากข้อมูลทางการแพทย์ของหลาย ๆ ประเทศ พบว่า การติดโควิดรอบ 2 อาจทำให้ผู้ป่วยบางคนมีอาการรุนแรงกว่าการติดเชื้อครั้งแรก แต่เป็นสัดส่วนที่ไม่สูงนัก

          โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิสซูรี โรงเรียนแพทย์และการดูแลสุขภาพหมู่ สหรัฐอเมริกา พบสถิติว่า ผู้ติดโควิดครั้งแรกจำนวน 9,119 ราย พอมาติดโควิดรอบ 2 มีอยู่ 63 รายที่มีอาการรุนแรง หรือคิดเป็น 0.7% และในจำนวนนี้มี 2 รายที่เสียชีวิต ซึ่งระยะเวลาการติดเชื้อซ้ำของคนกลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยเพียง 116 วัน หรือประมาณ 4 เดือน

          ขณะที่ข้อมูลจากสหราชอาณาจักร พบว่า ในช่วงที่โอมิครอนเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาด ผู้ป่วยที่ติดเชื้อครั้งที่ 2 จะมีอาการพอ ๆ กับการติดเชื้อครั้งแรก แต่ก็มีบางเคสที่อาการค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานะการฉีดวัคซีนด้วย

          ส่วนในไทย พบผู้ป่วยที่ติดโควิดรอบ 2 ส่วนหนึ่งมีอาการหนักกว่าการป่วยรอบแรก แต่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรง เช่น บางคนแค่มีอาการเป็นไข้นานขึ้น
เคยติดโควิดสายพันธุ์ไหน เสี่ยงติดซ้ำมากกว่ากัน
โควิด 19

          สำหรับประเด็นนี้มีการศึกษาในสหราชอาณาจักร พบว่า ผู้ที่เคยติดโควิด 19 สายพันธุ์เดลตา มีโอกาสติดโควิดซ้ำสูงกว่าคนที่ติดโควิดสายพันธุ์อัลฟา ประมาณ 46% เลยทีเดียว แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์โอมิครอน ผลการวิจัยของอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ก็ชี้ว่า มีความเสี่ยงติดเชื้อซ้ำมากกว่าสายพันธุ์เดลตา ถึง 5 เท่า เท่ากับว่าจากข้อมูลในปัจจุบัน ผู้ป่วยสายพันธุ์โอมิครอนมีโอกาสกลับมาติดเชื้อซ้ำได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ 

          นอกจากนี้การติดโควิด 19 สองรอบ ทำให้ต้องระวังเรื่อง Long covid หรือผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวจากการติดเชื้อโควิดมากขึ้นด้วย เพราะการได้รับเชื้อมาซ้ำ ๆ ยิ่งเสี่ยงที่จะเกิดอาการผิดปกติหลังติดเชื้อได้มากขึ้นนั่นเอง
 

เช็กอาการ Long Covid หลังหายโควิด มีอะไรบ้างที่อาจกระทบสุขภาพไปอีกยาว

ติดโควิดแล้วต้องฉีดวัคซีนไหม

         เมื่อเห็นแล้วว่าการติดโควิดสามารถเป็นซ้ำได้ จึงมีคำแนะนำให้ผู้ที่หายป่วยแล้วควรฉีดวัคซีนโควิดเป็นบูสเตอร์โดส เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น โดยแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ฉบับปรับปรุง เดือนสิงหาคม 2564 ของกรมควบคุมโรค เป็นดังนี้

  • ผู้ติดเชื้อที่ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน : ให้ฉีดวัคซีนชนิดใดก็ได้ 1 เข็ม ภายใน 1-3 เดือน นับจากวันที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ

  • ผู้ติดเชื้อที่เคยฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม : ให้ฉีดวัคซีนชนิดใดก็ได้เพิ่มอีก 1 เข็ม ภายใน 1-3 เดือน นับจากวันที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ

  • ผู้ติดเชื้อที่เคยฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว : หากติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้ว 14 วันขึ้นไป ยังไม่จำเป็นต้องรับวัคซีนเข็ม 3 แต่แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

  • ผู้ติดเชื้อที่เคยรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว : หากติดเชื้อภายใน 14 วัน หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอีก 1 เข็ม หลังจากหายดีแล้ว 1-3 เดือน กรณีเกิน 3 เดือนไปแล้วให้ฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด

            ในขณะที่ยังไม่มีใครรู้ว่าจุดจบของโควิด 19 จะอยู่ที่ตรงไหนหรือเมื่อไร ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราพอจะทำได้คือดูแลตัวเองให้ดี ๆ รับวัคซีนโควิด 19 ให้ครบโดส และเมื่อถึงเวลารับเข็มกระตุ้นก็ฉีดให้ครบ เพราะอย่างน้อยการมีวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในร่างกายก็ช่วยลดความรุนแรงของอาการโควิดได้ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงเจ็บป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตจากโรคระบาดชนิดนี้ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ติดโควิด 19 รอบ 2 อันตรายขึ้นไหม อาการป่วยจะรุนแรงกว่าเดิมหรือเปล่า ? อัปเดตล่าสุด 28 มีนาคม 2565 เวลา 13:12:57 24,033 อ่าน
TOP