x close

โรคลิ้นหัวใจรั่ว รู้สึกเหนื่อยง่าย รีบเช็กให้ไวก่อนสิ้นใจไม่รู้ตัว

          โรคลิ้นหัวใจรั่วเกิดได้กับทุกคน ทุกช่วงอายุ ดังนั้นควรสังเกตอาการตัวเองให้ดี เพราะโรคนี้ก็เป็นภัยเงียบที่อันตรายไม่น้อย
          ความผิดปกติของหัวใจล้วนแต่เป็นภัยเงียบที่น่ากลัว โดยเฉพาะหากลิ้นหัวใจรั่ว อาการแสดงของโรคนี้อาจทำให้เรารู้ไม่เท่าทันจนปล่อยปละละเลยและเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเองเรื่อย ๆ ดังนั้นเพื่อการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท เรามารู้จักโรคลิ้นหัวใจรั่วกันดีกว่าว่ามีอาการอะไรบ้าง รวมไปถึงสาเหตุของโรค และวิธีรักษา
โรคลิ้นหัวใจรั่ว คือโรคอะไร
โรคลิ้นหัวใจรั่ว

          โรคลิ้นหัวใจรั่ว ภาษาอังกฤษเรียกว่า Heart Valve Regurgitation เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับหัวใจ ทำให้ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท มีรูรั่วหรือขาด เกิดภาวะเลือดไหลย้อนกลับ และการไหลเวียนของเลือดที่ผิดปกติก็จะส่งผลให้หัวใจทำงานหนักขึ้น เพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้
โรคลิ้นหัวใจรั่วเกิดจากสาเหตุใด

          โรคลิ้นหัวใจรั่วมีสาเหตุจากหลายปัจจัย ดังนี้

          1. ความผิดปกติของหัวใจตั้งแต่กำเนิด เช่น โครงสร้างของลิ้นหัวใจผิดปกติ แต่หลายคนไม่แสดงอาการในตอนเด็ก มักมีอาการเมื่อเป็นวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่แล้ว

          2. เกิดจากโรคอื่น ๆ เช่น ไข้รูมาติก (Rheumatic fever and rheumatic heart disease), ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ, หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เป็นต้น 

          3. การติดเชื้อบางชนิดที่ส่งผลมาถึงหัวใจ เช่น การติดเชื้อจากฟันผุ เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาด หรือการเจาะตามร่างกาย

          4. ความเสื่อมของลิ้นหัวใจตามอายุ

โรคลิ้นหัวใจรั่ว ใครเสี่ยงบ้าง
          โรคลิ้นหัวใจรั่วพบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนผู้สูงอายุ นั่นหมายความว่าใครก็ป่วยด้วยโรคนี้ได้ จึงควรหมั่นสังเกตอาการของตัวเองกันด้วย
โรคลิ้นหัวใจรั่ว อาการเป็นอย่างไร
โรคลิ้นหัวใจรั่ว

         อาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว ได้แก่

         1. เหนื่อยง่ายขึ้น แม้อยู่เฉย ๆ ก็เหนื่อย

         2. เวียนศีรษะ เป็นลม

         3. หายใจลำบากเมื่อออกแรง เช่น เดืนขึ้นบันไดก็หอบเหนื่อย สมรรถภาพของร่างกายลดลง

         4. เจ็บแน่นหน้าอก

         5. ไอแบบมีเสมหะปนเลือด

         6. ใจสั่น 

         7. หัวใจเต้นผิดจังหวะ

         8. ท้องหรือขาบวม กดแล้วบุ๋ม

         9. หายใจหอบเหนื่อยจนนอนราบไม่ได้ 

         10. บางรายอาจไม่แสดงอาการใด ๆ แต่พบเสียงหัวใจเต้นผิดปกติจากการตรวจร่างกายโดยบังเอิญ

         อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจรั่วจะมีอาการแสดงและความรุนแรงของอาการที่ต่างกันตามสาเหตุที่เกิด สภาพร่างกาย อายุ โรคประจำตัว และระยะเวลาการดำเนินโรคด้วยนะคะ โดยอาการมักเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป กว่าจะแสดงอาการหอบเหนื่อยให้เห็นชัดเจนก็อาจมีอายุ 40-50 ปีขึ้นไปแล้ว

โรคลิ้นหัวใจรั่ว รักษาหายไหม
ลิ้นหัวใจเทียม

ลิ้นหัวใจเทียม

          เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก แพทย์จึงมีวิธีรักษาผู้ป่วยโรคนี้ให้หายได้ ซึ่งแนวทางการรักษาโรคลิ้นหัวใจรั่วก็มีดังนี้

          1. รักษาด้วยการให้ยา ในผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงมาก

          2. รักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่

              - การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ (Valve Repair) ซึ่งทำได้แค่ในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น

              - การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Valve Replacement) ซึ่งจะมีอยู่ 2 ชนิดคือ ลิ้นชนิดโลหะ ที่ใช้รักษาผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 70 ปี และลิ้นชนิดเนื้อเยื่อ ที่ใช้รักษาผู้ป่วยอายุมากกว่า 70 ปี เพราะมีระยะเวลาการใช้งานไม่เกิน 15 ปี 

              ทั้งนี้ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายให้ผ่าตัดได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดอาจไม่ได้ทำหายสนิท เพราะถ้าผู้ป่วยดูแลตัวเองไม่ดี หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาก็อาจต้องมาผ่าตัดซ่อมแซมได้อีก

ป่วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว ควรดูแลตัวเองอย่างไรดี

      สำหรับผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว ควรดูแลตัวเองดังต่อไปนี้

  • หากมีอาการหอบเหนื่อยง่าย ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงหนัก ๆ 
  • หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด มันจัด 
  • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ก่อนทำฟันทุกอย่าง หรือการผ่าตัดใด ๆ ควรแจ้งแพทย์ก่อนว่าป่วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

          ทั้งนี้หากอาการไม่รุนแรง สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างคนทั่วไป เพียงแต่ควรหมั่นสังเกตร่างกายตัวเองเป็นระยะ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

โรคลิ้นหัวใจรั่ว ป้องกันได้ไหม
โรคลิ้นหัวใจรั่ว

     สำหรับโรคลิ้นหัวใจรั่วที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด ก็มีวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงได้ เช่น 

  • ไม่สูบบุหรี่
  • เลี่ยงอาหารรสจัด อาหารมัน ๆ เค็ม ๆ 
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเสมอ ไม่เจ็บไข้ได้ง่าย ๆ 
          อย่างที่บอกว่า โรคลิ้นหัวใจรั่วในระยะแรก ๆ จะไม่ค่อยแสดงอาการ ดังนั้นหากมีความผิดปกติอันใดกับร่างกายก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด เพราะไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคอะไร การตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็เพิ่มโอกาสในการรักษาให้เราได้นะคะ

บทความที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โรคลิ้นหัวใจรั่ว รู้สึกเหนื่อยง่าย รีบเช็กให้ไวก่อนสิ้นใจไม่รู้ตัว อัปเดตล่าสุด 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:11:05 29,246 อ่าน
TOP